Morabe - Mechanical Fitter - Pretoria, Gauteng, South Africa

Oupa Morabe

Pretoria, Gauteng, South Africa

Summary

Ke Motaung wa Rathulo,ke tebetebe reketla Ramoeletsi,Kgowele Manku,Dipere le Mapotsanyane a Mafurusi,,ekare tlung sefinela,o re oka lekanya thebe lemang?,Moletsane o rile thibele re tlhabane,re tlhabe tsa makwala,ra dihana,ke motho wa Mphethe wa bo Thulo le Thulwane,ke motho wa MmaRathulo.Ke Motaung wa Rathulo.

Services

Mechanical Fitter

Work History

Tshwane University of Technology

Qualifications & Certifications

Sizanani Thusanang Comprehensive School

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?