Johnson - Trädfällare - Lerum, Vastra Gotaland, Sweden

Oskar Johnson

Lerum, Vastra Gotaland, Sweden

Services

Trädfällare

  • Part time

Summary:

Trädfällning

Precisionsfällning
Det snabbaste och billigaste sättet att ta ner ett träd. Denna metod kräver dock att det finns ett fritt utrymme motsvarande trädets längd och kronans omfång. Det är t ex inte ovanligt med granar på 20-25 m på tomter. Precisionsfällning kräver också att trädet är tillräckligt friskt för att erhålla ett styrande ”gångjärn” samt att trädets lutning i förhållande till önskad fällriktning inte ligger utanför dess möjliga gräns.

Sektionsfällning genom klättring
Den metod som oftast måste användas vid nedtagning av träd på tomter pga begränsade utrymmen (staket, hus buskar etc.), grenar över tak samt vid förekomst av luft-, tele- och elledningar etc.

Förenklat kan man säga att man under klättringen upp sågar av grenarna och på vägen ner tar stammen ”bit för bit”. I riktigt komplicerade fall kan man bli tvungen att fira ner stamdelar och grenar för att undvika skador på exempelvis stenläggningar, rabatter, gräsmatta etc.

Klätterfällning slår oftast ut fällning från Skylift pga att den i allmänhet är mer kostnadseffektivt. En Skylift-hyra ligger normalt mellan 2000 och 4000 kronor. Fördelarna med denna metod gentemot fällning från Skylift är många:
• Mer kostnadseffektivt
• Lämnar inga spår på gräset
• Skonar trädets rotsystem
• Man kommer åt överallt, även inne i en tät krona


Stubbfräsning
Vill ni ha bort stubben så kan vi fräsa bort den med en stubbfräs. Kvar blir en grop som man fyller med jord och sedan sår gräsfrö i.

Uppkapning
Jag kan givetvis erbjuda uppkapning av stamdelar och grenar i önskade vedlängder.

Borttransport av ris och virke
Vid mindre mängder av ris och virke kör vi bort detta med bil och släpvagn. Vid större mängder är det mer lönsamt att anlita en lastbil.

Vi är fullt försäkrade hos Länsförsäkringar och innehar F-skattebevis.

Qualifications & Certifications

Lerums Gymnasium

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?