Ciftja - Mechanical Engineer - Tirana, Albania

Olsi Ciftja

Tirana, Albania

Services

Mechanical Engineer

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Summary:

I have 9 years to work as a mechanical engineer. I worked in metal structures and lines of inertia. I have good skills in the use of AutoCAD, Tekla and Microsoft package (Excel, Word, etc.)

Work History

Alban Costruzioni (Shqipëri)

Prodhim / 40 numri i orëve Inxhinier mekanik, Preventivues

Administrator

Prodhim / 40 numri i orëve
Janar 2012 Kerkim te puneve, takime me klientet, menaxhim te prodhimit, mbajtje e te gjithe te dhenave per mbarvajtjen e punes

ISHPK Konstruksione Metalike shpk (Shqipëri)
Korrik 2005 Prodhim / 48 numri i orëve Menaxher prodhimi, teknolog
Tetor 2008 Organizimi i punes ne repartin e konstruksione te renda. Azhornimi me departamentin
e projektimit. Nxjerrja e vizatime (detajeve) konstruktive. Paraqitja e oreve te punes,
etj.

Informacioni i gjuhëve
Anglisht Mesatar

Italisht Mesatar

Arsimi

Tiranë / Shqipëri
Diplomë Baçelor

Kostandin Kristoforidhi

Tiranë / Shqipëri

Eksperienca e punës
Tirana Due (Shqipëri)
Tetor 2012 Prodhim / 48 numri i orëve Menaxher Prodhimi
Takimi me klientet, nxjerrja e preventivave. Pregatitja e ofertes. Azhornimi me
gjendjen e magazines. Pregatitja e vizatimeve te punes dhe menaxhimi deri ne dalje te produktit perfundimtar.

Projects

Asfalt plant

Manufacturing of silos, hot asphalt deposits, calculation of screw conveyor

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?