Claim you profile


In order to claim your profile, we need to send an email to the email address you used when you created your SkillPages account. This will contain a unique link to claim your profile. We have sent the email to:

n**********e@y***o.co.uk

If you don't have access to this email account then please contact the Bark.com team.

 
McCleave - Quantity Surveyor - Liverpool, Merseyside, UK

Noel McCleave

Liverpool, Merseyside, UK

Services

Quantity Surveyor

Summary:

Jag har arbetat som en kvantitet besiktningsman sedan augusti 2010. Jag har en Kalkylator examen och började APC processen i april 2013. Jag hoppas att flytta till Sverige inom en snar framtid och skulle uppskatta information om eventuella möjligheter.

Work History

Interim Mitigation

From January 2013

vilket medförde att jag blev betrodd med att granska byggentreprenörernas prognoser, gå igenom prisförslag, reagera på tidiga varningssignaler, förbereda rapporter till projektledare och bedöma och utvärdera de kalkyler jag ansåg vara felaktiga. Jag höll även i regelbundna möten för att upplysa byggledare och klienter om eventuella problem, så att dessa kunde lösas innan de påverkade projektet negativt.

Quantity Surveyor

Mott MacDonald

From September 2012

Mott MacDonald är ett mångfacetterat konsultföretag som arbetar för både offentliga och privata sektorer på ett flertal platser i världen.

Sedan jag påbörjade min anställning hos Mott MacDonald har merparten av min tid spenderats på kärnkraftverket Sellafield i Cumbria, där jag huvudsakligen varit ansvarig för att uppgradera kraftverkets säkerhetsprogram, Sellafield Security Enhancement Programme (SSEP). Inledningsvis agerade jag stöd för ledande kalkylatorer genom att granska uppskattningar, bedöma offerter och kostnadsvärderingar, samt att med hjälp av ritningar producera kostnadsuppskattningar och jämföra dessa med byggnadsetreprenörernas beräkningar. Med tiden kom mina arbetsuppgifter även att inkludera att sammanställa uppskattningar för renoveringsprojekt, utföra kommersiella och kvalitetsmässiga utvärderingar, samt vara behjälplig vid försvarandet av ett omtvistat projekt.

Quantity Surveyor

Enterprise PLC

August 2010 - August 2012

Enterprise PLC är ett konsultföretag baserat i Lancashire, vars kärnmarknad främst utgörs av lokala myndigheter och allmännyttiga sektorer.

Jag började arbeta för Enterprise PLC (numera en del av Amey) som kommersiell assistent i augusti 2010. Denna roll innefattade främst allmänna förvaltningsuppgifter, kontrollering av tidrapporter och registrering av kostnadsinformation i företagets faktureringssystem. I januari 2011 blev jag befodrad, vilket innebar att jag anfötroddes med att förbereda budgets för våra kunders framtida projekt. Då företaget vid denna tid främst inriktade sig på elnätverk bestod huvuddelen av projekten av att ersätta underjordiska kablar. Dessa budgets framställdes baserat på information från kundens ingenjörsteam och kunde inkludera upplysningar om vilken typ av kablar som skulle användas, kabellängd, vilket markdjup som krävdes, kända markförhållanden, samt vilka krav trafikledningen ställde.

I april 2011 lämnade en av företagets regionansvariga kalkylatorer Enterprise PLC och jag tog då över hans roll. Det innebar att jag ensam ansvarade för de kommersiella aspekterna för en av de totalt fyra regionerna. I augusti 2011, efter försäljningen av en kunds verksamhet och omförhandling av avtalet, slogs de fyra regionerna samman till två större. Ansvaret för en av dessa betroddes mig och mina arbetsuppgifter inkluderade efter detta att förbereda kassaflödesprognoser, sammanställa vinst- och förlustrapporter, anskaffa underleverantörer, ta hand om underleverantörernas konton och kontrollera information som lagts till av de kommersiella assistenterna.

Student

Sammon Chartered Surveyors

August 2007 - August 2008

Sammon Chartered Surveyors är en konsultfirma, uppbyggd av kalkylatorer som främst inriktar sig på byggbranschen.

Under tiden för mina universitetsstudier spenderade jag ett år som trainee på en mindre konsultfirma. Under den här tiden arbetade Sammon Chartered Surveyors på ett av de mest prestigefyllda byggprojeken i Belfast, det så kallade Titanic Quarter Development. Detta projekt omfattade bostadshus, butiksytor, museer och hotell. Jag ansvarade för att med hjälp av mätningar från projektritningar framställa kostnadskalkyler till firmans kalkylatorer.

Qualifications & Certifications

Surveying

The University of Ulster

University of Ulster

Is this your profile?

If this is your profile, then you can claim it now and log into your account.

We will need to verify your account and email address before you can log in. To claim your profile now, please use the 'Claim Profile' button below.

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?