Kristensen - Erhvervsjuridisksekretær/Regnskab/HR/Bestyrelsesarbejde - 8981 Spentrup, Denmark

Nini Kristensen

8981 Spentrup, Denmark

Summary

Jeg har erfaring inden for områderne administration, regnskab/økonomi, HR, virksomhedsdrift og virksomhedsledelse, rådgivning, jura, kundeservice, almene kontoropgaver, butiksdrift samt salg og markedsføring, samt mange års udlandserfaring fra Grønland og England. Taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau.

Derudover har jeg erfaring som juridisk sekretær fra Pengeinstitut-Ankenævnet, samt erfaring fra Landsretten og Arbejdsretten i København, samt Retten i Randers. Jeg er ligeledes lægdommer.

Som hovedpunkter vil jeg beskrive mig selv som: Selvstændig, struktureret, fleksibel, positiv, venlig, god til at følge op og få afsluttet opgaverne/projekterne, i stand til at sætte igennem og træffe svære beslutninger, nytænkende og serviceorienteret. Jeg er selvfølgelig fortrolig med IT- værktøjer, E-conomics samt C4 og C5, ligeledes hurtig på tasterne.
Gennem de sidste mange år har jeg været engageret i bestyrelsesarbejde med arbejdsmarkedsforhold og sociale vilkår i diverse sammenhænge, Foredragsholder for ledige på jobcentre omkring rettigheder/pligter, givet rådgivning i.f.m. beskæftigelsesloven, samt bisidder for syge borgere, når disse har møder med kommuner, samt haft opsøgende medlemshvervning gennem messer og aktiviteter, og arbejde med frivillige.

Services

Erhvervsjuridisksekretær/Regnskab/HR/Bestyrelsesarbejde

Summary:

: Virksomhedsdrift, Virksomhedsledelse, Regnskab, Budget, controlling, måneds/årsafslutning,sparring med bestyrelse, bank, revisor, bestyrelsesmedlem i virksomhed, samt LAFS og LLO, vant til at arbejde i politisk ledet organisationer

Work History

Bogholder/sekretær/PA - 15 timer pr. uge

Aagaard Totalservice

From April 2014

Opgaver: Regnskab, Budget udarbejdelse, controlling, månedsafslutning, årsafslutning, samarbejde og sparring med ledelse, bank, revisor, fakturering, inkasso, debitor/kreditor kontering, løn, refusioner, moms, intrastat, administration, ansættelse, afskedigelser, MUS, APV, overenskomster. Indkøb, administration, sparring, kalenderstyring, markedsføring, licitationsovervågning.

Resultat: organiseret et kaotisk kontor til et professionelt strømlinet kontor, indført faste rutiner og procedure.

Bogholder - Midlertidig ansættelse

Asli

May 2013 - September 2013

Midlertidig ansættelse

Opgaver/Resultat: afvikling af arbejdspukkel i bogholderiet.

Bogholder - 4 timer pr. uge

Langå Autoservice

From December 2013

Opgaver: Bogføring, løn, sparring.

Resultat: Daglige opgaver opdateres 1. gang ugen, månedlige indberetninger overholdes.

Sekretær

Rafn&Søn

Rafn & Søn - midlertidig ansættelse
Opgaver: Udarbejdelse af skatteloftsberegninger, udarbejdelse/pakning af præsentationsmateriale i Powerpoint til konsulenter, indscanning af dokumentations materiale/ tekniske tegninger fra kommuner, referatskrivning af møder, diverse administrative opgaver. Afskrivning efter diktafon.

Forman

Bestyrelsesarbejde

Formand for LLO i Århus, bestyrelsesmedlem i LLO NMS samt medlem af FU NMS LLO, bestyrelsesmedlem LLO region Midtjylland, HB LLO, samt medlem af velfærdssamarbejdet i Århus.
Jeg er vant til mødeaktiviteter, også udenfor normale arbejdstider, samt vant til at arbejde i politisk ledede organisationer. http://www.lejerneslo.dk/asp/vis.asp?Id=448 http://www.aarhusportalen.dk/default.asp?Id=1681&AjrDcmntId=34407 http://www.lejerneslo.dk/vilejere/ViLejere12013.pdf

Landskasserer og Hovedbestyrelsesmedlem

Landsforeningen af Fleks- & Skånejob

Jeg har været hovedbestyrelsesmedlem og Landskasserer i Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere. Her har jeg blandt andet holdt foredrag for ledige på jobcentre omkring rettigheder/pligter, givet rådgivning i.f.m. beskæftigelsesloven, været bisidder for borgere når disse har møder med kommuner, samt haft opsøgende medlemshvervning gennem messer og aktiviteter.

Økonomi/HR- chef,

Edderup Autoophug - Konkurs 2012

Opgaver: Regnskab, Budget udarbejdelse, controlling, månedsafslutning, årsafslutning, samarbejde og sparring med ledelse, bank, revisor, fakturering, inkasso, debitor/kreditor kontering, løn, refusioner, moms, intrastat, administration, ansættelse, afskedigelser, MUS, APV, miljø-certificeringer, overenskomster. Indkøb, miljøordning for biler. Kontrol af miljøbehandling.
Resultat: formåede at virksomhedens resterende 7 medarbejdere blev placeret i nye stillinger, samt hjælpe dem som bisidder i forbindelse med konkursen i forhold til deres faglige organisationer, metal, 3f, krifa.
2009 Visiteret til fleksjob

Praktik

Danmarks Domstole - Retten i Randers

: betjening af Politi og Borgere samt rettens øvrige ansatte, renskrivning af sager efter diktafon, klargøring af retssale, klargøring af arresten, klargøring af mødelokaler, indskrivning af fremmødte borgere, afregning til fremmødte lægdommere, advokater, diverse administrative opgaver så domstolen fungere smidigt i dagligdagen.

Resultat: Stadfæstelse af skånebehov samt arbejdstimer.

Juleassistance

Lancôme - Salling Aalborg

Opgaver: Betjening af Sallingskunder på Lancôme standen, rådgivning i.f.m. hudpleje og makeup produkter.
Resultat: medvirkende til opfyldelse af dagligomsættelse ved gulvsalg på 82.000 kr.

Direktør

Stjernekiosken

11 mio. Primært på Tipstjenestens
produkter (5 ansatte),
Resultat: Stigende omsætning og kundevedligeholdelse.

Ejer

Neglebar - England

(4 ansatte), England
Resultat: Sørge for optimale arbejdsbetingelser for ansatte samt omsætningsforøgelse. Virksomheden blev en succes og senere solgt.

Værtinde

Sprogskoler i Torquay - England

STS, Inlingua, inklusive private unge fra velhavende familier i Europa. England
Resultat: Sørge for den bedste og mest optimale oplevelse og støtte i forbedring af det engelske sprog i.f.m. opholdet.

Partner og Økonomichef

Educational Management Company

(6 ansatte), England
Opgaver: Virksomhedsdrift, Virksomhedsledelse, Regnskab, Budget udarbejdelse, controlling, månedsafslutning, årsafslutning, samarbejde og sparring med bestyrelse, bank, revisor, fakturering, inkasso, debitor/kreditor kontering, løn, refusioner, moms, administration, ansættelse, afskedigelser, MUS, APV, overenskomster. Indkøb, forhandling med undervisere, forhandling af kursus udbud/ vedligeholdelse, generelle forhandlinger, bestyrelsesmøder, referater af møder.
Resultat: formået at opbygge en succesfuld virksomhed som senere blev solgt.

Økonomidirektør

Eductional Management Company LtD

Opgaver: Virksomhedsdrift, Virksomhedsledelse, Regnskab, Budget udarbejdelse, controlling, månedsafslutning, årsafslutning, samarbejde og sparring med bestyrelse, bank, revisor, fakturering, inkasso, debitor/kreditor kontering, løn, refusioner, moms, administration, ansættelse, afskedigelser, MUS, APV, overenskomster. Indkøb, forhandling med undervisere, forhandling af kursus udbud/ vedligeholdelse, generelle forhandlinger, bestyrelsesmøder, referater af møder.

Resultat: formået at opbygge en succesfuld virksomhed som senere blev solgt

Juridisk Sekretær

Pengeinstitut-Ankenævnet

Sagsbehandling, sikre overholdelse af svarfrister, klargøring af sager til nævnsbehandling, renskrivning af sager efter diktafon, udsendelse af nævnsafgørelser, indkaldelse af nævnsmedlemmer, møde forberedelse, bogholderi, løn

Import

Half Off

Succes med import af fleece & sportswear til en voksende kundebase efter arbejdstid i Ankenævnet. København

Vikar

Vikarbureauer i København

Vikar primært for Kontorvikar og Attention i København, Landsretten, Arbejdsretten.
Opgaver: Afskrivning af retsforhandlinger efter diktafon, renskrivning af rettens afgørelser efter diktafon. Kopiering af sagsagter, fremfinding af sager

Trainee Manager

Burger King - København.

Trainee Manager

Head Clerk

US Air Force Base Exchange

(eneste forretning på Baserne) Sønderstrømfjord og Thule.
Opgaver: Jobbeskrivelse medbringes til en eventuelt samtale

Køkkenmedhjælp

Frimurer Logen, København

Advoktsekretær - Uddannelse

Advokatsekretær-Akademiet Hørsholm

Projects

LLO NMS

Været med til at implementere og opstarte et samarbejde på tværs af nord midt og syd jyllands lokale LLO afdelinger, således at medlems rådgivning og sagsbehandlingen blev optimal.

Opstart af LLO lok. afd. Aarhus

Jeg har været med til starte LLO lok. afd. op i 2011, så vi igen har fået Århus lejere gjort synlige.
Vi har fået et samarbejdet med Studenterrådet AAU, som bidrager til, at Lejernes LO i Aarhus er i en meget positiv udvikling og fungerer som inspirator langt udenfor byen.
Det samme understøttes af, at der i Aarhus er opbygget et LLO-kontor med 3 ansatte jurister, og mange frivilligt tilknyttede jurastuderende, der hjælper lejere – ikke kun i Aarhus men også i andre dele af Jylland.
Jeg har deltaget i det lokale ”velfærdssamarbejde”, hvor vores vinkel for deltagelse bl.a. var - at trusler mod menneskers indtægtsgrundlag - forkortede dagpengeperioder, nedskæringer i kontanthjælp og uddannelsesstøtte – rammer dobbelt, når huslejen samtidigt eksploderer, som det sker i Aarhus.
Vi har fået en plads i huslejenævnet, ved godt politisk arbejde og synliggørelse af LLO Århus. Dette er for at give Jer en ide om de tiltag som jeg er med til at sætte i værk.

Qualifications & Certifications

Erhvervsjuridisk Chefsekretær

Adfvokatsekretærernes Grund-&Efterudd./erhvervs-Juridisk udannelsescenter Hørsholm

Sage Økonomiprogram

online tutoring

Merkonom Ledelse & samarbejde

Handelskolen København

advokatsekretær

Advokatsekretær-Akademiet Hørsholm

Nysproglig Student

Avedøre Statsskole

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?