Sletteland - Familieterapi - Bergen, Hordaland, Norway

Nina Sletteland

Bergen, Hordaland, Norway

Summary

Jeg opptatt av helsefremmende prosesser, hva som styrker vår helse og gir god livskvalitet. Jeg har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten med tema som blant annet stressmestring, relasjoner og parterapi og rus og psykiatri.

Store deler av sykefraværet skyldes problematiske relasjoner, enten på jobb eller hjemme. Vår kropp og sjel påvirker hverandre gjensidig. Kroppen reagerer med smerte og sykdom når man ikke har det godt med seg selv. Sliter man med vanskelige tanker, dårlige samliv eller uholdbare arbeidsforhold kan man også bli fysisk syk. Fysisk sykdom er en belastning for den psykiske helsen. Derfor fokuserer jeg på begge deler i helsesamtaler og bruker kun metoder som har vist god effekt.

Services

Familieterapi

Work History

Selvstendig næringsdrivende

Helsepedagog1

November 2011 - November 2011

Samtale- og familieterapi. Kurs, prosessveiledning og helsesamtaler for organisasjoner, bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner.
Jeg tilbyr også kurs i helsefremmende lokalsamfunn basert på boken med samme navn.
Arbeider med ny bok - Helsekommunikasjon, bruk av internett for bedre helse

pedagog

Bergen Private Gymnas

January 2011 - January 2011

Lecturer

Forskningssykepleier

Haukeland Universitetssykehus

January 2011 - January 2011

Stressmestring - samtaler basert på motiverende samtale & mindfulness

Partner/Cand.Phil

make@change

January 2009 - January 2009

Undervisning/veiledning i helsefremmende prosessledelse
- helsefremmende sykehus
- helsefremmende lokalsamfunn
- helsepedagogikk
- Endring av vaner/uvaner

Lecturer at Betanien diakonale høgskole/Betanien deaconal university collegeschool

Betanien diakonale høgskole

April 2006 - June 2007

Undervisning, veiledning på videreutdanning i kreftsykepleie og bachelorutdanning i sykepleie

Adjunkt

Fyllingsdalen videregående skole

August 2005 - July 2006

Undervisning på helse-og sosialfaglinjen. Fag: helsefremmende arbeid, sosialfag, kost-og ernæring, psykologi

Registered nurse

Bergen Kommune

March 2005 - August 2005

Education advicer

Stiftelsen Bergensklinikkene/ Bergen Clinic fundation

January 1992 - February 2005

Undervisning, veiledning, kompetanseutvikling og rådgiving i forhold til rusrelaterte spørsmål.

Registered nurse

Hordaland fylkeskommune

January 1991 - January 1992

Qualifications & Certifications

Master

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor

Høgskolen i Bergen (HiB)

cand.mag

Universitetet i Bergen (UiB)

videreutdanning

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF)

bachleor

Høgskolen i Bergen (HiB)

Bachelor's degree

Haukeland

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?