Jansen van Vuuren - Office Administrator - Middelburg - MP, South Africa

Nadia Jansen van Vuuren

Middelburg - MP, South Africa

Services

Office Administrator

Summary:

general admin duties, reception, debtors & creditors

Work History

Krediteure & Debiteure Klerk

Ding Pro Construction

July 2013 - October 2013

Tik van Kwotasies; Algemene kantoor werk.

Verantwoordlikhede:
➢ Krediteure
➢ Debiteure
➢ Tik van Kwotasies
➢ Fakse en Emails ontavang en uit gestuur aan kliente
➢ Telefoon geantwoord.
➢ Voertuie Kontrole op stelsel (Daagliks)
➢ Algemene briewe en dokumente getik.

Rede vir diensverlating: Besigheid het uit Middelburg geskuif op n Plaas buitekant Middelburg, en dit was moeilik om saam te trek.
Kontak Persoon: Daan (082 360 0309) (013 246 1406)

Kontak persoon

Ede Farming

Up to April 2014

Datum: 4 Desember 2013 - 7 April 2014

Pos Benaming: Verkope van Aartappels; Algemen Kantoor werk

Verantwoordlikheid:
➢ Verkope van Aartappels.
➢ Daaglikse balansering
➢ Bank opmaak van vorige dag se verkope..
Rede vir diensverlating: Tydelike Werker

Kontak persoon: Karin Pitzer (HR) 013 246 9005

Administratiewe Klerk

Birman Boshoff & Du Plessis Prokureurs

March 2012 - July 2012

Verantwoordlikheid:
➢ Tik van Hofstukke op MS Word.
➢ Tik van Lasbriewe op MS Word, en opvolg daarvan.
➢ Verantwoordelik vir die Progress Reports van kliente.(Excell)
➢ Invoer van kliente se maandlikse betalings op die Progress Report.
➢ Nuwe instruksies: Moet Kliente bel vir die oorspronklike kontrakte van die wanbetalers.
➢ Telefoon antwoord.
Kontak Persoon Petro: 013 282 6583
Rede vir diensverlating: Werks Omstandighede.

Kontak person

Rietfontein Riviersand

July 2012 - July 2013

Datum: 27.07.2012 - 17.07.2013

Pos Benaming: Verkope; Aankope; Algemen Kantoor werk

Verantwoordlikheid:
➢ Verkope van sand - Trokke uitstuur daagliks.(Pastel )
➢ Ontvang van kwotasies en Kwotasies stuur aan kliente.
➢ Daaglikse syfer verkope (inkomste en uitgawes)
➢ Debiteure
➢ Telefoon geantwoord.
➢ Ontvang van Emails en uitgestuur na kliente.
➢ Dieselkontrole
➢ Aankope van afdelings.
➢ Dienste en checklists van voertuie
Rede vir diensverlating: Weens werk omstandighede

Kontak person: Brendau (084 460 8324) (013 244 2088)

Kontak Persoon Paul

Sanlam (Volksrust)

July 2007 - September 2007

Datum: 01.07.2007 - 30.09.2007

Pos Benaming: Debiteure en Salarisse.
Verantwoordlikheid:
➢ Elke maand die fakture en State uit gestuur na die kliente.
➢ Rekon gedoen van die Debiteure.
➢ Weekliks Salarisse gedoen (Excell).
➢ Hantering van die Foutiewe voorraad wat gekoop was.
➢ Telefoon geantwoord en maak van oproepe.
➢ Uitgehelp met die Verkope op die vloer.
Kontak Persoon Paul: 076 985 4579
Rede vir diensverlating: Terug getrek na Middelburg.

general admin duties.

Chubb Sekuriteit

October 2007 - October 2007

Pos Benaming: Debiteure en Krediteure, Ontvangs.
Verantwoordlikheid:
➢ Maandlikse rekon van Krediteure en Debiteure.
➢ Daaglikse Bank gedoen. (Excell)
➢ Betalings ontvang van kliente en Fakture uitgemaak. (Excell)
➢ Telefoon geantwoord.
➢ Ontvang van Emails en uitgestuur na kliente.
Rede vir diensverlating: Admin Kantoor het toe gemaak in
Middelburg.

Persoonlike Assistent (Admin)

EDE FARMING (PTY) LTD

November 2007 - March 2012

Verantwoordlikheid:
➢ Algemene kantoor werk. Telefoon antwoord en maak van oproepe.
➢ Al die Mielie Opbrengste op rekenaar ingevoer en rekon van die opbrengste in Mielies en Aartappels.
➢ Verkope van aartappels gedoen in die Aartappelstoor, op die Duet program.
➢ Daaglikse invoering van Petrol en Diesel wat daagliks op die Plaas gebruik was. Het die Sim Fini program gebruik.
➢ Rekon van die Daaglikse Petrol en Diesel verbruike op Excell.
➢ Al die Jobkaarte in gevoer op die rekenaar, het Excell daarvoor gebruik.
➢ Het uit gehelp met die Krediteure: State met fakture vergelyk, rekon gedoen van Krediteure op die Simfini Program, en oproepe gemaak vir uitstaande fakture.
➢ Liasering van die Krediteure.
➢ Maandlikse Lisensie Hernuwings van al die voertuie op die Plaas.
➢ Notules getik van die Verhore en Vergaderings op MS Word en emails gestuur na die nodige mense.
Kontak Persoon: Karin Pitzer: 082 7718 584
Rede vir diensverlating: 25km buite die dorp gewerk. Wou weer in dorp werk.

Labatorium Assistent (admin)

MIDLAB

October 2006 - June 2007

Verantwoordlikheid:
➢ Invoer van al die Steenkool resultate, op Excell gedoen.
➢ Telefoon geantwoord.
➢ Oproepe gemaak na die kliente.
➢ Fakse uitgestuur na kliente - Weekliks.
➢ Liasering gedoen.
➢ Analiseer van Steenkool in die Labatorium.
Kontak Persoon: Robbie van Zyl: 013 246 1055
Rede vir diensverlating: Hoër Salaris

Kontak persoon Dina

Exact Middelburg (Klere Winkel)

March 2005 - September 2006

Datum: 01.03.2005 - 30.09.2006

Pos Benaming: Verkoops Dame
Verantwoordlikheid:
➢ Kliente Diens op die vloer aan kliente wat klere koop.
➢ Uitpak van die nuwe voorraad.
➢ Klere gemerk en op die rakke gesit.
➢ Was verantwoordelik vir die skoene afdeling.
➢ Weekliks voorraad getel van die hele winkel.
➢ Oproepe gemaak indien n klient n navraag gehad het oor sy rekening.
➢ Fakse gestuur vir nuwe aansoekvorms.
Kontak persoon Dina: 013 282 4596
Rede vir diensverlating: Was aangerand deur skelms.

Partner

Duet, Sim Fini, Pastel

duet: I was doing the Potatosales and recons. Sim fini: I was Creditors and Diesel posting and recons. Pastel: I was doing Invoices, creditors and debtors and recons. Posting the bank payments.

Qualifications & Certifications

HTS Hoerskool middelburg

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?