Cornu - Doctor - Bucharest, Romania

Nadia Cornu

Bucharest, Romania

Services

Doctor

Summary:

Internal medicine specialist in 2009 and this year specialist gastroenterologist.
Competence in ultrasound, diagnostic and therapeutic gastrointestinal endoscopy

Work History

Societatea Romana de Endoscopie Digestiva

Aptitudini şi competenţe
Competenţă ecografie generală.
Competenta in endoscopie digestiva superioara si inferioara diagnostica si terapeutica
Competenţă operarator PC: MS Office, Windows XP

Iosif Bulbuca Nr

-prezent
Spitalul Judetean de Urgenta nr 1 Timisoara Str. Iosif Bulbuca Nr 10

Tipul activităţii sau sectorului de activitate
Efectuarea consulturi şi tratamente medicale

Medic specialist Medicina Interna

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Gastroenterologie Oct 2013- medic specialist Gastroenterolog
Studii şi cursuri de specialitate
Din 2008-2013- participare la numeroase Simpozioane Nationale de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva"
Participarea la multiple simpozioane de Boli inflamatorii intestinale
Work shopuri de endoscopie digestiva superioare si inferioare diagnostice si terapeutice

18 aprilie 2008
Simpozionul " ONTARGET- atingerea tintelor de risc cardiovascular" Timisoara
8 martie 2007
Simpozionul " Ghidul European de HTA si practica medicala" Timisoara

Societatea Romana

de Gastroenterologie si Hepatologie din 2011

Al XXVII

- lea Simpozion National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva" Poiana Brasov
28 martie 2006
Simpozionul "Actualitati in patologia esogastrica" Timisoara

Oesophageal cancer workshop - Timisoara, Romania

Congresul International

Up to October 2012

Congresul International Cultura fizica si omul m intre traditie si modernitate
Timisoara. Universitatea de Vest .Facultatea de Educatie Fizica si Sport
25 octombrie 2005
Simpozionul " De la sperante la certitudini in tratamentul afectiunilor cardiovascuilare"
Timisoara
13 octombrie 2005
Simpozionul " Noi perspective in abordarea riscului cardiovascular global"
Timisoara

Conferinta Nationala de Ateroscleroza Preventie

si Recuperare Cardiovasculara, Poiana Brasov
25 februarie 2005
Cursul organizat de Societatea Română de Cardiologie: "RE-CORD", Timişoara
27 ianuarie 2005
Aspecte teoretice si practice in ingrijirea pacientului coronarian, Timisoara

Poiana Brasov

5 martie 2004
Cursul " Profillaxia bolii cardiovasculare aterotrombotice " Timisoara


Limbi străine cunoscute Engleză, franceză
Abilitatea de a citi Bine
Abilitatea de a scrie Bine
Abilitatea de a vorbi Bine
Aptitudini şi competenţe
SOCIALE ŞI ORGANIZATORICE

Organizator conferinţe naţionale cu participare internaţională:
- 2006 - organizator Simpozion alaturi de colectivul Clinicii de Gastroenterologie din Timisoara a simpozionului "Actualitatii in Patologia Esgastrica "2006 - organizator "
- 2012 - organizator Simpozion alaturi de colectivul Clinicii de Gastroenterologie din Timisoara " Actualitati in Bolile Inflamatorii Intestinale" - Sibiu 2012
- 2013 organizator alaturi de colectivul Clinicii de Gastroenterologie si Hepatologie al 33-lea Simpozion de Gstroenmterologie si Hepatologie din Timisoara iunie 2013
Membru în societăţi naţionale:

consulturi si tartamente medicale sub indrumarea medicului specialist

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Tipul activităţii sau sectorului de activitate Efectuarea consulturi si tartamente medicale sub indrumarea medicului specialist Medicină internă
Funcţia sau postul ocupat

Perioada (de la - pana la )
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectoarul de activitate

Postul ocupat

Periaoda (de la- pana la)
Numele si tipul institutiei de invatamant

Numele si calificari primite
Nivelul in cadrul Clasificarii nationale (daca e cazul)

Periaoda (de la - pana la)

Medic rezident

Efectuarea unor consulturi si tratamente medicale sub indrumarea medicului specialist

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Medic stagiar

Medic

Facultatea de Medicina Generala, Universitatea

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?