Robertson - Receptionist And Finance - Worcester, South Africa

Muneeba Robertson

Worcester, South Africa

Services

Receptionist And Finance

Work History

Aan de Doorns NGK Primer

-datum)

ADRES: Aan de Doorns Pad
WORCESTER, 6850
Tel: 023- 3475017

POSISIE: Finansies / Admin
PLIGTE: Alle Administrasie werk
Antwoord van telefoon - Skakelbord
Kwitansieboek inskrywings
Liaseering van dokumentasie
Ontvang en hantering van Ouers
Hantering van Kasboek en Rekonsiliasie daarvan
Hanteer alle navrae
VAARDIGHEDE:

N4 Menslike Hulpbronne Bestuur

Boland Kollege Worcester

VAKKE: Rekenaarvaardigheid (Op afwagting van Sertifikaat)
Personeel Bestuur (Op afwagting van Sertifikaat)

Huishoudkunde

HOOGSTE STANDERD

SG
Rekeningkunde SG

NASKOOLSE OPLEIDING:

Kassier

Esselenpark Sekondêre Skool

(2011)

ADRES: Buitekantstraat,
WORCESTER, 6850
Tel: 023-3470174
POSISIE: Senior Sertifikaat - Eksamen Toesighouer

PLIGTE: Uitdeel en op neem van vraestelle
Toesighou oor die leerders

FIRMA: Surur's Motor Centre (Junie 2012 - Maart 2014)

ADRES: Durban Straat 131
WORCESTER, 6850
Tel: 023- 3474852

POSISIE: Finansies / Admin
PLIGTE: Alle Administrasie werk
Antwoord van telefoon / Skakelbord
Kwitansieboek inskrywings
Liaseering van dokumentasie
Hantering van Debiteure en Krediteure
Hantering van Kleinkas en die aanvul daarvan
Hantering van Kasboek en Rekonsiliasie daarvan
Uitmaak van Maandelikse Fakture en toesien dat alle gelde ingevorder word
Daaglikse aankoop, bestel en verkoop van petrol
Na gaan van "wet stock"
Na gaan van petrol debiete
Uitvoer van Voorraadopnames en die na gaan van voorraad sodra dit ontvang word
Bestel van voorraad
Uitwerk van BTW en indiening daarvan (Sars)
Indiening van Sars Emp201: Maandeliks
Hantering van Eienaar se persoonlike belasting
Kassier - Hantering en ontvang van gelde
Hantering v an ERSPOS (Punt van betaling system)

N4 - N5 Sertifikaat in Finansiële Bestuur

Boland Kollege Worcester

VAKKE: Finansiële Rekeningkunde N4, N5
Entrepreneurskap en Ondernemingsbestuur N4, N5
Gerekenariseerde Finansiële Stelsel N4, N5
(Pastel, MS Word, MS Excel)
Koste- en Bestuursrekeningkunde N4, N5
Bestuurskommunikasie N4

WERKS ONDERVINDING

Praktiese opleiding)

ADRES: Hoogstraat 6
WORCESTER, 6850
Tel: 023- 347 8282

POSISIE: Finansies / Admin
PLIGTE: Antwoord van telefoon
Tel van Voertuie
Kwitansieboek inskrywings
Liaseering van dokumentasie

KWALIFIKASIES

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?