Christensen - Business Development - Ringsted, Region Zealand, Denmark

Morten Christensen

Ringsted, Region Zealand, Denmark

Services

Business Development

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Projects

KMC Nordhavnen.

Vi har for kontra Byg ApS udført ca. 170 lbm. svejst PE rør for indvendig kloak i et område med høj risiko for sætninger. Kloakken er opstroppet og udført i Ø110 PE PN10.
Opgaven er udført i forbindelse med vores indlejning til udførelse af Insitubeton og jord arbejdet hvor der er udført ca. 400 lbm fundamentsbjælker på ca. 300 rammede betonpæle. Vi har yderligere bygget ca 1000m3 kappilarlag og sand ind i bygningen der er hævet ca. 1 m over eksisterende terræn hvor der efterfølgende også skal fyldes op for belægninger.

Montage af trappeelementer, Køge.

Vi har nov. dec. 2012 monteret trappeelementer i 2 trappeopgange i 3 etagers højde for Kontra Byg ApS i Køge. Vi har boret dornhuller på stedet og hugget recesser for vederlag i døre og montagen er foretaget med mobilkran og tårnkran.

Nyt stamcelle laboratorium Næstved sygehus.

Vi har udført fundamenter og terrændæk for Georg Berg A/S på et nyt stamcelle laboratorium på Næstved sygehus. Projektet består af en undersænket bygning på ca. 150 m2. Bygningen er gravet ca. 80 cm ned i terrænet for at sikre fornuftige adgangsforhold til den øvrige bygningsmasse på stedet. Der er udgravet ca. 250 m3 jord og udført 20 lbm understøbning af en eksisterende bygning samt etableret ca. 100 lbm kloakledninger og 2 stk pumpebrønde for hhv. spildevand og regnvand.

Nyt øjenlaboratorie Næstved sygehus.

Vi har udført ca. 200 m2 fundamenter og terrændæk for Georg Berg A/S i forbindelse med tilbygning til næstved sygehus. Bygnignen er projekteret ude af vinkel og har således været en udfordring i forbindelse med afsætning af de respektive bygningsdele. Der er afrømmet ca. 175 m3 jord og udstøbt ca. 50 m3 beton. Der er etableret ca. 100 m kloakledninger med en spildevandspumpebrønd og en større faskine til regnvandet i området.

Jord, kloak og beton "gasmotorbygningen" Slagelse rensningsanlæg.

Vi har udført udgravning og opbygning af sandpude for en ny Gasmotorbygning på Slagelse rensningsanlæg for Georg Berg A/S. Dertil er der støbt bundplader og fundamentsbjælker og 12 m2 insitustøbt teknikrum under jorden. Der er omlagt ca. 200 m kloakledninger som blandet trykledninger og gravitationsledninger i forskellige dimensioner fra Ø110 - Ø315.

Jord og Kloak "Havdrup Hallen."

Vi har inden for de seneste 12 mdr. udført Jord og Kloakarbejde på udvidelsen af Havdruphallen for Georg Berg A/S.
Byggeriet er en ny storhal på ca. 1750 m2.
Vi har udgravet og bortkørt ca. 2000 m3 jord for fundamenter og terrændæk og udført ca. 500 m kloakledninger og dræn. Vi har efterfølgende bygget kapillarlag ind og finafrettet for gulvisolering. Derudover er der udgravet og støbt en insitu spring grav på knapt 100 m2.

Byggeriet "Ringsted Ny Krematorie."

Vi har inden for de sidste 12 måneder bl.a. udført Råhuset på Ringsted Ny Krematorie som underentreprenør til Elindco A/S.
Byggeriet består af 1100 m2 insitustøbt kælder med en indvendig lofthøjde på 5m.
Derudover i terræn en samlet funderet bygningsmasse i elementer på ca. 1750 m2.
Der blev som tillæg til vores entreprise udført ekstrafundering ved borede fundamenter i Ø800 - Ø1500 og hertil ca. 120 lbm. fundamentsbjælker.
Vi har udgravet og deponeret ca. 8500 m3 jord for kælderen og yderligere ca. 1500 m3 for fundamenter mm.
Der er samlet udstøbt ca. 2000 m3 beton og 150 tons armering.

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?