Summary

رزومه شخصیتی محمد فرامرزی بابادی
امروز داستان زندگيش به گونه اي ديگر است.در تلاش براي رهايي از اين كره خاكي دست به سوي آسمانها گشوده تا مگر رمز پاره اي از مجهولات و دشواري هاي زندگي آينده را در كرات ديگر بجويد. امروز او در تكاپوي زندگي ،همچون موج ، لحظه اي آرام ندارد. او مظهر حركت ؛ پويندگي و خودباوري است. زندگانيش بر حسب شرايط روزگارش به رنگ وحالتي بوده است اما با اين همه ، انسان امروز از تبار انسان ديروز است ، موجودي كه با مفاهيم لذت ، اميدواري راستي وكژي ، عدالت و ظلم ، تنعم و تنگدستي ، آزادي وحبس ، شكست و پيروزي به خوبي آشناست زيرا باور كرده كه مي توان همه چيز را از نو ساخت و مي شود انسان بود كه به خودباوري رسيده ؛ كافي است شما هم ذره اي خودتان را باور كنيد همه ما کم وبیش درزندگی با کسانی برخورد کرده ایم که شکست در یک امتحان یا مسابقه را به منزل مرگ تمامی آمال و آرزو های خود می بینند وزندگی به یکباره برایشان به آخر میرسد افرادی که با ابتلا به یک سر ما خوردگی ساده در بستر می افتند وآنچنان رفتار می کنند که گویی با صعب العلاج ترین بیماری ها دست به گریبان شده اند وهیچ امیدی هم به بهبودی شان نیست اما در حقیقت با نگاه بهتر به اطراف می توان کسانی را دید که با وجود کوهی از مشکلات گوناگون با اتکا به قدرت اراده باور خویش ونیز انتخاب و شناخت هدفی بزرگ وارزشمند دست به کارهایی شگفت زده اندکه نه تنها برای فردی با شرایط آنان بلکه برای افراد عادی هم دور از دست

Services

نويسنده - شاعر - پژوهشگر - روانشناس - باوردرمانگر

Summary:

نويسنده - شاعر - پژوهشگر - روانشناس - باوردرمانگر - منتقد - عکاس - ناشر - متخصص علوم کامپیوتر

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?