Madlala - Artist,Actor,Adminstration - Bellville, Western Cape, South Africa

Mnqobi Madlala

Bellville, Western Cape, South Africa

Summary

Ngisebenzisa amagama anothile ukuze ngikuzwise engikubonile,engikwenzile,okungijabulisile,okungikhalisile............Umuntu oyongihlukanisa neNkondlo ongabonwa .....anginandaba nokuthi wena ucabangani ngami engikwenzayo ngilandela okungiholayo ngokusobala nje ngilandela imizwa nenhliziyo yami...............ukuthula kwami akusho ukukusaba ukuthi ngithanda ukufunda umuntu ngaphambi kovuleka kuye.............ukubekezela ngenye yezinto ezingenza ngithuthuke nempilo yami.......ngikholelwa ekutheni ngazalelwa ukushintsha izinto..........lokho kusho ukuthi ngeke ngife nginje ngiyakude ukuthi nini kanjani nami isiqiniseko anginaso kodwa ngiyazi abaphansi nomvelinqangi benento ngami...............LOKHU ENGIYIKHO NGAZALWA NGINJE NGAKHULA NGINJE NGEKE UNGUSHINTSHE ......NGINGUMZULU FUTHI ANGISABI NGALOKHO NGIMNYAMA .............DA ZULU POET VAN TUKA TO DA BRIGHT FUTURE

Services

Artist,Actor,Adminstration

Qualifications & Certifications

University of the Western Cape

Ubulinga High School

Tshanibezwe High School

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?