Craciunescu - Communication - Bucharest, Romania

Mihaela Craciunescu

Bucharest, Romania

Services

Communication

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Work History

Liceul Teoretic

"Grigore Antipa", Botosani (România)

REI, Economie si Relatii Internationale, Bcuresti (România)

-prezent
ASE, REI, Economie si Relatii Internationale, Bcuresti (România)


COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) română


Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

22 iunie Matematica - Informatica

Craciunescu Mihaela

http://europass.cedefop.europa.eu
Curriculum Vitae Craciunescu Mihaela


informatica;


18/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Qualifications & Certifications

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?