Bodan - Nurse - Bucharest, Romania

Mihaela Bodan

Bucharest, Romania

Services

Nurse

Summary:

personale care

Work History

Asistent Medical Generalist

Perioada

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Spital Municipal Reghin
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chirurgie, ATI

Educaţie şi formare

Asistent Medical Generalist

Perioada

1989-1993, Liceu Sanitar Targu Mures, 1995-1996 Curs Echivalare Post Liceal Sanitar
Calificarea / diploma obţinută Asistent Medical Generalist
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Medicina Generala
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Grup Scolar Sanitar "Gheorghe Marinescu"
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Asistent Medical Principal

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba materna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA ENGLEZA
Limba FRANCEZA FRANCEZA FRANCEZA FRANCEZA FRANCEZA
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?