Tlali - Accounting - Johannesburg, Gauteng, South Africa

Matshepo Tlali

Johannesburg, Gauteng, South Africa

Summary

Ke Lekgolokwe, Lekotswana, Lehlaba kgoho ka lemao. Ke nke ke ise moreneng ke re : Morena bona Ke hlabile; Ke hlabile e manoni a maholo. Letebele!

Ke Sebiloane sa Makgatha a phophotha, Maila ho ngwathelwa. Motho ya sa jeng leqhetswana la maobane, ya jang polokwe e felletse. Ba ha Sebiloane Phakwe ha e baje ha e ka baja e bola molomo.
Ee Mokgeba, ee Motlokoa, ee Sebilo!

KE BOULELLA MEETLO !!!

Services

Accounting

Qualifications & Certifications

UJ BSc Financial Mathematics

S and T Ithemba School of Accounting and Mathematics

UNISA B.Compt

katlehong high 04

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?