Potgieter - Medical Sales Rep - Polokwane, South Africa

Martinique Potgieter

Polokwane, South Africa

Services

Medical Sales Rep

Work History

BMW Half Marathon

(21km)
-

Eertste Dames Atleet

Potgietersrus 4
- in
-
1 Marathon (42km)
-

Lid van TABAK

Eerste Dames Atleet

2014 -

PWC Marathon (42km)
-

Eerste Dames Atleet
2014 -

Om die Dam Ultra Marathon (50km)

2014 - Loskop Ultra Marathon (5
0km)
-

6de Dames Atleet


image17.emf

KULTUUR (TERSIEER):

Stellenbosch Serenade
-

Huis Meerhof
Lid van TABAK
-

Pro Afrikaanse Beweging

image18.emf

LEIERSKAP (TERSIEER):

Loskop Ultra Marathon

(50km)

Comrades Marathon

2013 -

Pietersburg Road Runners
Vinnigste Dames Nuweling van die Jaar

2013 - Pietersburg Road Runners Dames Atleet van die Jaar

Senior Litigasie Sekretaresse Semina

image21.emf

BELANGSTELLINGS:
-

Lees
-

Padwedlope
-

Musiek
-

Perdry
-

Sport (netbal, padwedlope, tennis)

-

Kuns en drama


image22.emf

BAIE DANKIE

ID:
KONTAK NOMMER:
076 331 4977


image4.emf

NAAM
:


MARTINIQUE

VAN:

POTGIETER

ID:

900216 0234 08

1


OUDERDOM:

24


S
TUDENTENR

:


1577
0370
-

STELLENBOSCH UNIVERSITEIT

WOONADRES:

BENDOR RYLAAN 30


STERPARK

POL
OKWANE


0699


POSADRES:

POSBUS 506


SESHEGO

0742


E
-
POS:


m
artinique.pot@gmail.com


HUISFOON:

082 8988 341

SELFOON:

076 3314 977


KERKVERBAND:

Nederduits
Hervormd
e Kerk


LAERSKOOL:

Graad 1
-

4 Durban Noord Kollege


Graad 5
-

7 Laerskool Pietersburg Oos


HOëRSKOOL:

Hoërskool Pietersburg (PHS)

Graad 8
-

Kliënte liaison, ontvangsdame & verkoopsdame

Dese

Sekretaresse: Supercycling Cycle Klub
Polokwane


image20.emf

Thomas Grobler Prokureurs
Tydperk:

Januarie 2013
-

Apr
il 2014

Kontak persoon:


Mnr. Thomas Grobler
Kontak nommer:


015
-

295 6046

Posbeskrywing:
Sekretaresse / Bestuur van
Invorderingsdepartement

Student:

KONTAK PERSOON

AANGEHEG

GETUIGSKRIFTE
/ BRIEWE


SKOOL:

PIETERSBURG HOëRSKOOL
VOOG
ONDERWYSER:


DEBBIE KAMPHERBEEK
WAARNEMENDE HOOF
:


FWC SCHUTTE

WERKGEWER:

THOMAS
GROBLER PROKUREURS
KONTAK PERSOON:

MNR. THOMAS GROBLER
KONTAK NOMMER:

015
-
295 6046


FISIOTERAPEUT:

ANERETT GREY
KONTAK NOMMER:

015
-
29
5 2961


FISIOTERAPEUT:

MELANIE WESSELS (VENTER)
KONTAK NOMMER:

015
-
291 1802


FAMILIE VRIEND:

DR WIK
US ERASMUS

KONTAK NOMMER:

015
-
297 3947


ANDER:

Interblok Komitee

2011 -

TABAK sekretaresse


image19.emf

WERKSONDERVINDING:

Calculus Rekenmeesters
-

vakansiewerk

La Vita Health Gym
-

vakansiewerk

Anerette Grey Fisiotera
peute
-

vakansiewerk


Salon Deo Volente:
Tydperk:
September 2011 -

Kontak pers

o
on:

Mev. Erika Bantjes
Kontak nommer:

015
-
291 4002

Posbeskrywing:

Vakleerling & administrasie


Cycle Lab Polokwane
Tydperk:

Januarie 2012
-

Bergklim Assosiasie

Old Mutual Two Oceans Ultra Marathon (56 km)

Sport Komitee (Sekretaresse)

Skoonmaker

Komitee

Tygerberg Sport

week
-

deelname

2010 - Old Mutual Two Oceans Ultra Marathon (56 km)

2010 - Tygerberg Sport week
-

deelname

Eerstejaars Komitee (Ondervoorsitter)

Huisfondsdans Komitee

Huisdans Komitee

2009 -

Fisi
oterapie Sosiale Komitee

Motoriese Beheer en Normale Ontwikkeling

Limpopo

Finalis 2008

(NAVI REDD FUNKSIE)


Anerette Grey:
Brief aangeheg
-


Werk in Junie vakansie
saam met Fisioterapeut in Medi Clinic
Polokwane


Kategese onderrig Graad 2's
:

Brief aangeheg
-

Hervormde Kerk
Polokwane
-

Welgelegen gemeente 2008
image14.emf

AKADE
MIE (TERSIEER):


-

Chemie vir Gesondheidswetenskap

-

Gesondheid in Konteks


Xhosa


Etiek


Ontwikkelingsielkunde
-

Lewensvorme en
-
funksies: Kliniese Belang

-

Persoonlike en Professionele Ontwikkeling


Akademiese Geletterdheid


Biostatistiek
-

Anatomie


Neuro
-
anatomi
eFisiologie


Patalogie

image15.emf

-

Fisioterapie Wetenskap


Bio
-
meganikaToegepaste Anatomie


Motoriese Beheer en Normale Ontwikkeling


Beweging en Postuur


Ergonomika
-

Sielkunde


Gemeenskap sielkundeOntwikkeling sielkunde


-

Noodhulp kurses
-

Dynamikos

image16.emf

SPORT (TERSIEER):

GEMEENSKAPSDIENS

image13.emf

GEMEENSKAPSDIENS
(SKOOL)
:


Huis Deo Volente Projek:
Brief aangeheg
-

Fondsinsameling in
samewerking met Mev. VN

-

Lente

liedjie

Qualifications & Certifications

Universiteit van Suid

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?