Van Der Walt - Snr Admin Klerk Krediteure Rekeninge Banke - Johannesburg, GP, South Africa

Marlene Van Der Walt

Johannesburg, GP, South Africa

Summary

My name is Marlene. I am a restless person always looking for new adventures and always trying to seek for new opportunities. I'm 100% committed in what I do,hardworking and enjoying every minute of it. I received a promotion a month or two ago and I'm promoted from senior Creditor's Clerk to the
advantage of manager at the Quickshop devision for B F Distributors, a Caltex Fuel Station in Polokwane.

This is a new opportunity for me in the retail business, but everything is running smooth and I am
trying to settle as soon as possible. The Quickshop is a Garage retail shop. We also do take-aways and our kitchen runs apart from the shop. I still have t manage the different computer programs but the advantage for me being working for 35 years and gaining a lot of experience over the time counts.

I participated as a teenager in athletics,hockey,netball and tennis. During my twenty's to thirties I started to participate at J K A with my children and enjoyed it quite a lot. I received a second dan black belt at J K A.

One of my children suffered from kidney failure when she was 14 years and therefore I decided to
be a donor for her. Today she is 100% and one of a few patients with no problems. I'm also playing the piano,guitar and keyboard and served in church playing the organ on Sundays. I believe that I am fit to reach any goal that I set for myself and I'm a positive and sensitive person with good leadership.
I'm responsible,fair and religious.

Services

Snr Admin Klerk Krediteure Rekeninge Banke

Summary:

PLIGSTAAT :
POS TRANSAKSIES/KWITANSIES : Direkte betalings,Kaartrekening betalings Nedbank,Std,Starcards.
BALANSEER KONTANT EN BANK
KLIENTE NAVRAE REKENINGE EN REKENING REKONSILIASIES
MAANDEINDE EN JAAREINDE PROSEDURES EN PRINT ALLE RAPPORTE EN KLIENTEREKENINGE
OPSTEL VAN SPREADSHEATS - EXCELL
OPLEIDING EN KONTROLE : TELLERS
(CALTEX - B F DISTRIBUTORS - POLOKWANE)

Work History

PLAASBESTUURDER

FRINIC CIVILS

From September 2012

ANDER INLIGTING:
3 X TALE MAGTIG: AFRIKAANS / ENGELS / SEPEDI


Sheet3
CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE
Magdalena Wilhelmina van der Walt FREDERIKA MARIA van der WALT
PERSOONLIKE BESONDERHEDE:
VAN VAN DER WALT VAN VAN DER WALT
VOORNAME MAGDALENA WILHELMINA VOORNAME FREDERIKA MARIA
I D NOMMER I D NOMMER
HUWELIK STATUS GESKEI HUWELIK STATUS ONGETROUD

STUDENT

AFHANKLIKE KINDERS

OUDERDOM 18 EN 18 OUDERDOM 18JR
NAME HANNES EN DERIKA VAN DER WALT
SKOOL P H S SKOOL H/S BERGVLAM NELSPRUIT
BESTUURDERS LISENSIE KODE EC 1 BESTUURDERS LISENSIE GEEN
BEPERKINGS = 0
KERKVERBAND NG KERK - BLOUBERG KERKVERBAND NG KERK - BLOUBERG
MEDIES DISCOVERY: LIDNR 287293821 MEDIES DISCOVERY: LIDNR 287293821
OPSIE CLASSIC CARE OPSIE CLASSIC CARE
ADRES PLOT 168 STERKLOOP ADRES BERGFONTEIN
PERCY FIVE PAD VIVO
POLOKWANE 0700 924
HUIDIGE WERKGEWER B F DISTRIBUTORS (FRANS/TOKKIE PIETERSE) HUIDIGE WERKGEWER SKOLIER H/S BERGVLAM
POLOKWANE POLOKWANE
TEL NO: 015-2930021 UITBREIDING 104 TEL NO: GEEN
ADRES BLAAUWBERGSTRAAT 126 SELFOON: 083 626 9048
LADINE
0700
KONTAKNOMMERS KANTOOR: 015-2930021
084 410 9422
H/SKOOL EN AKTIWITEITE:

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

MATRIKULEER

H/S LOUIS TRICHARDT MATRIKULEER: 2012 - H/S BERGVLAM NELSPRUIT
VAKKE GESLAAG H/GRAAD: AFRIKAANS / ENGELS C / C HUIDIGE VAKKE: AFRIKAANS
WISKUNDE D ENGELS
WETENSKAP C LEWENS ORIëNTERING
BIOLOGIE C WISKUNDIGE GELETTERDHEID
MUSIEK - UNISA GR 7 B GASVRYHEIDSTUDIES
LEWENS WETENSKAPPE
ANDER AKTIWITEITE / MUSIEKGROEP & BEGELEIDING REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE
HOOF INSTRUMENT: KLAVIER SPORT: HOKKIE - 1STE SPAN
ANDER: KITAAR/ KEYBOARD/ORREL/KERK ORREL PERDRY
BEGELEIDING: KERK ORREL (ORRELISTE)
PRESTASIES: SPORT: ATLETIEK, HOKKIE, KARATE (J K A) KERK: VOLLE EVANGELIE VAN GOD
PASTOOR: DUPPIE DU PLESSIS
HOKKIE: PROVINSIALE KLEURE
KARATE: 1STE PLEK: DAMES UNISON KATA - S A KAMPIOENSKAPPE
2DE PLEK: DAMES INDIVIDUEEL - KATA
ANDER: DRAF EN GIM (VIRGIN ACTIVE)
SWEM
VORIGE WERK ONDERVINDING:

PLAASBESTUURDER

GEDOR FAMILIE TRUST

August 2010 - August 2012

JOHAN BEZUIDENHOUT - FARM MANAGER

ASSISTENT TAK BESTUURDER

U T I MOUNTIES & SUN COURIERS

Up to August 2010

NOT PART OF MY CAREER, BUT MY FRIEND - JOHAN BEZUIDENHOUT
ASSISTENT MANAGER

KLERK / KREDITEURE

B F DISTRIBUTORS

HUIDIG IN DIENS
(FRANS PIETERSE) DATA KLERK
(Microsoft word/Exell/Pic)
(Pligstaat aangeheg)
BYVOORDELE:
13DE TJEK (VERJAARDAG-MAAND)
KANTOORDRAG VOLLEDIG
ANDER AKTIWITEITE / BELANGSTELLLINGS:
MUSIEK: KITAAR & SOLO
KLAVIER
N G KERK BLOUBERG: SONDAGSKOOL ONDERWYSER
KARATE: 2DE DAN

ALGEMENE BESTUUR

MORIWA FAST FOODS

(HERMAN STEENKAMP) 2JR SUPERMARK/B/STOOR/BRANDSTOF
VOORRAAD:
Ontvangs / Betalings/Aankope/Bestellings
Pos - GRV's
Voorraad: Kontrole/Regstellings
FINANSIES:
Rekonsiliasie Daagliks - Inkomste en
Uitgawes
Beheer oor winkel: Sleutels e.a:
Beheer oor Kluis - Balansering van
kontant in kluis (Daagliks): -
Beheer oor Kontant - Float
Betaling kontant - Alle voorraad af-
lewerings
Balansering van kasregisters (5) en
bank - Daagliks (Kontant en tjeks)
A T M: Laai van ATM en balansering
SELFOONKAARTE / ESKOMKAARTE:
Balansering daagliks
TOESIGHOUER:
Winkel / Slaghuis / Bottelstoor
Waarnemende Bestuurder:
(Eienaars met verlof )
KLIENTEDIENS

EIENAAR/OWNER

EIE BESIGHEID

PRIVAAT:
YSBLOKKIES EN GEBOTTEL-
DE WATER
KWEKERY EN TUINE
LANDSKAPPERING

PROJEK CVO SKOOL

SOUTPAN BOERDERY

EXELL: OMVATTEND
VOORSITTER - BOERE- VERWERKING & BALAN-
VERENIGING SERING MARKSTATE /
HOOFBESTUUR - TAMATIE KLIENTE REKENINGE - REKONSILIASIE
PRODUSENTE ORGANISASIE BEGROTING JAARLIKS: -
VAN S A SAMESTELLING (BOEKHOUER)
VOERTUIE: RITSTATE / BRANDSTOF-
KONTROLE & POMPE BALANSERING
VOORRAADBEHEER
DATABASIS SKEP: WERKNEMERS
LONE: OPSTEL VAN LONE MAANDELIKS
E N B (INTERNET) - BANKIT PROGRAM
BETALING KREDITEURE & DIREKTE OORPLASINGS -
VOLLE MAGTIGING T.O.V. BETALINGS
PERSONEEL SALARISSE
PRIVAAT / SEKRETARIEEL:
VERTROULIK:
FINANSIES / BANK
PERSONEEL / VERHO-
GINGS / BEVORDERINGS
OPSTEL E.A: BEGROTING
2JR C V O SKOOL: AARTAPPELPROJEK
FINANSIES: INKOMSTE / UITGAWES
NOTULES: VERGADERINGS
BYSTAND MET VERGADERINGS

ALG ADMIN KLERK

S DENDRON

1jr VOLTYDS
DEELTYDS: MUSIEK KLASSE:
KLAVIER / KITAAR
KEYBOARD
LAPVERF KURSUS AANBIEDINGS

ADMIN/FINANSIES

S VIVO

BOEKHOUDING
(PAGADMIN PROGRAM)
4JR SKOOL EN KOSHUIS
B/LIGGAAM VERGADERINGS & NOTULES

1ST DAN - SHOTOKAN KARATEKLUB

Sensei George Love

DAMES KARATEKA VD JAAR: SHOTOKAN (Sensei George Love)
PIETERSBURG

ACTIVITY - NOT A JOB

KATA

(S A - 2DE PLEK)

N T K - TAKBESTUURDER VIVO

DAMES UNISON KATA

(S A - 3DE PLEK)
INSTRUKTEUR - J K A VIVO
KUNS: VERF:
LAPVERF:
(KURSUS VOLTOOI & Akriel / Olie / Lap
AANBIEDING)
LANDSKAPPERING / DEELTYDS
TUINBOU
KONTAKNOMMERS:
WERK: 015 - 2930021 - UITBREIDING 104
SEL: 084 410 9422
VERWYSINGS:
N T K - TAKBESTUURDER VIVO 015 - 5930021
(Mariette)
C V O VIVO ONBEKEND
Mnr Boet Groenewald
MNR BENNET VORSTER ONBEKEND
(Afgetrede Hoof - Dendron L/S)
MNR JAN RAS ONBEKEND
(Inspekteur - Skole Administrasie)
JOHAN BEZUIDENHOUT 083 626 9047
(Werkgewer - Soutpan Boerdery)
WILNA RHEEDER
(Boekhoudster - Johan Bezuidenhout)
HERMAN STEENKAMP 015 - 5930155
(MORIWA FAST FOODS)

1 X PLAASBESTUURDER

PLASE

1989-2006
SOUTPAN & KALKHEUWEL TAMATIES - MARK PASTEL - FIN DRUP & SPILPUNT
ARBEID: 250 - 300 AARTAPPELS BEGROTING JAARLIKS
2 X ADMINISTRATIEWE KLERKE EXELL - ALLE VERSLAE
1 X PLAASBESTUURDER ONTVANG EN UITSTUUR
3 X DRYWERS - KODE 14 VAN E-MAIL
DE RUIGTE: TAMATIES - MARK DRUPBESPROEIING
LEENA: WILD & TROFEE-JAG
BEROEPSJAGTER
TAMATIE VERPAKKING: KASSIES & BOKSE SORTEERMASJIEN
AARTAPPEL VERPAKKING: SAKKIES SORTEERMASJIEN
EIE VERVOER NA MARKTE
ANDER:

SNR ADMIN KLERK

N T K - VIVO

3JR EN VOORRAAD -
AANKOPE
AFLOSBEAMPTE/BESTUUR

KLERK IN BEHEER

AFLOSBEAMPTE

DEELTYDSE TELEFONISTE/SNR

WERKGEWER

FINANSIELE BESTUUR

S A P

BESPROEIING:

Qualifications & Certifications

LOUIS TRICHARDT - MAKHADO

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?