Blom - Training - Cape Town, WC, South Africa

Marlene Blom

Cape Town, WC, South Africa

Services

Training

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Summary:

teaching experience

Work History

Lead Teacher

onderwysers - Julie

computer skills

Akademies: Rekenaarvaardigheid

Lewensoriëntering Gr 9
(onderrig was tweetalig aangebied, aangesien dit 'n dubbel- medium skool is)
Akademies - Tygerberg Kollege Vakke: Toerismeverryking en Rekenaarpraktyk (N3)
Buitemuurs: Rekenaaropleiding vir gemeenskap (na-ure)
Sosiale tennis afrigting
Prefekmonitor (vergaderings, bemarking van skool by laerskole,
prefekopleiding/leierskapopleiding sessies, ens)
Daguitstappies/week toer/naweekkampe/werksessies met leerders
Reël van fondsinsamelingsfunksies (skoonheidskompetisies,
talentkompetisies, kermis, ens)

Lewensoriëntering Gr

Rekenaartik Gr 8 - 9
Kuns en Kultuur Gr 8
Akademies - Northlink Kollege Vakke: Toerismeverryking
Rekenaarpraktyk (N3)
Kindergesondheid (N3)
Entrepreneurskap (N3)
Merk Matriekvraestelle gedurende 2005 en 2006 en 2007(Rekenaarstudie SG Prakties)
Buitemuurs: Hokkie (skakel)
Skaak (skakel)
Atletiek (hoogspring)
Atletiek (veld-beampte)
Atletiekorganiseerder 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

teaching, as answered in the previous question

Akademies: Rekenaartoepassingstegnologie Gr

Rekenaarstudie Gr 10 -12

ICDL kursus gedurende Julie

(Windows 2003)

Office 2007 tydens Julie 2010.

Noord Zone Atletiek Keurkomitee

Noord Zone Landloop Sekretaresse - 2009, 2010, 2011
Toneel (produksiesekretaresse): 2004 - 2007, 2010

Rekenaartoepassingstegnologie

Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Opleiding vir Graad 10 gedurende 2011.
Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Opleiding vir Graad 11 gedurende Oktober 2012.
Rekenaartoepassingstegnologie CAPS Opleiding vir Graad 11 gedurende Oktober 2013.
• Word Perfect 5.1 - Desember 1993

Atletiek Ko-Ed Organiseerder

2009 & 2012
Spanbestuurder WP USSASA dogters o/17- 19 - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Noord Zone Atletiek Uitvoerende Kommitee (addisionele llid) - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

teacher

Junie/Julie

Lewensoriëntering CAPS Opleiding vir Graad 10 - 2011.

Rekenaartoepassingstegnologie werksessie gedurende Januarie

PACE

From April 2006

Junie/Julie

course

Northlink Kollege gedurende Januarie

Kindergesondheid seminaar bygewoon te Northlink Kollege gedurende Januarie 2005.

MS Access kursus gedurende Februarie/Maart 2004 te Hoërskool Pinelands (aangebied deur dr P. Miller)

ICDL kursus gedurende 2005 (Window 2000)

teacher

Hoërskool Durbanville, Durbanville

Up to March 2014

teaching life orientation and computer appllication technology

Spanbestuurder

Eco-Challenge vir skole

Leerderraad (vergaderings, leierskapopleiding sessies, kampe,
funkies, ens)

teaching tourism

Stellenbosch Instituut

part time teaching of tourism

administration of school plays

Toneel - Produksiesekretaresse

SASPAC (debiteure/krediteure)

Tygerberg Kollege gedurende Januarie

Akademies

Ysterplaat

Tygerberg Kollege gedurende Januarie

PC Orientation

te New Horizons Computer Learning Centre.

"Temp" te USABCO gedurende November

"Self-werkverskaffend"

From May 2000

Desember 2000, asook Februarie 2001. (Finansiële jaar afsluiting en forensiese oudit uitgevoer)

3.2 Ek het ook deeltyds opgetree as eiendomsagent vir:
• National Selling & Letting: 1 April 1998 tot 31 Julie 1999
• Realtors 2000: 1 Augustus 1999 tot 30 Junie 2000

Kursus Rekeningkunde tot Proefbalans

August 2000 - September 2000

deur my deurloop/voltooi by die Tygerberg Kollege.

Sh'Zen-reeks

Up to May 2002

(wat natuurlike produkte vir hande, naels, voete en lyfsorg is) vanaf 1 Julie 1999 tot 31 Mei 2002.

Voorraadbestuurskursus - Oktober

From November 1996

1997


PERSOONLIKE INLIGTING
Van en Voornaam Blom, Marlene
Geslag Vroulik

Voorraadbestuurskursus - Mei

From October 1995

1996
• "CAS" (Gerekenariseerde voorskotstelsel) - Julie 1996

posklas Assistent Staatsrekenmeester

Interne Ouditeur

Up to April 2000

5. 1 Mei 1991 tot 16 Februarie 1992. SA Nasionale Weermag
Tikster/Sekretaresse (Personeel)

Tikster

August 1986 - April 1991

Sekretaresse (Gesamentlike Bestuurstelsel)

Mevrou (lt-kol) E.M. de Clercq (Ouditeur-in-Beheer)

Geboortedatum

March 1985 - October 2011

12 Junie 1963
Identiteitsnommer
Huwelikstatus Getroud (30 Maart 1985)
-Weduwee (22 Oktober 2011)
Afhanklikes 1 seun ( )
Woonadres Gousblomweg 6, Brackenfell. 7560
Burgerskap Suid-Afrikaanse Burger
Liggaamlike-/Geestelike Gebreke Geen
Taalbedrewenheid Afrikaans - Goed (Lees, skryf, praat)
Engels - Redelik tot Goed (Lees, skryf, praat)
Algemene Gesondheidstoestand Goed
Sekerheidsklaring Geheim

Ek beskik oor 'n kode 08 rybewys, asook oor 'n militêre rybewys.

VERWYSINGS
Mevrou (lt-kol) E.M. de Clercq (Ouditeur-in-Beheer) - 021-9827929 / 0828222674
Mnr J. Laubscher (Adjunk, Hoërskool Buren) - 0836547400

Conradie Hospitaal, Pinelands

tot 31 Julie 1986. Conradie Hospitaal, Pinelands
Tikster

Fin Rek I en Koste-en-Bestuur I

Provinsiale Hospitaal, Uitenhage

Up to November 1984

Tikster


ONDERWYS/ONDERRIG
Ek het gematrikuleer in 1981 te Hoërskool Brandwag, Uitenhage. Vakke geslaag is Afrikaans, Engels, Tik, Rekeningkunde en Wiskunde.

Verdere studies aan Technikon SA in Diploma Interne Ouditkunde. Ouditkunde I is in Januarie 1995 suksesvol deur my voltooi. Inligtingstelsel I is in Oktober 1995 sukselvol deur my afgelê.
Fin Rek I en Koste-en-Bestuur I is ook deur my geneem, maar geen eksamens is daarin afgelê nie (agv te min tyd tot my beskikking, weens weg-oudits, vir die in dien van alle take om vir eksamen te kwalifiseer - dus beskik ek slegs oor die nodige kennis daarvan)

Qualifications & Certifications

uitenhage

Law

Noord-Wes Universiteit

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?