Van Der Borst - Health and Safety Officer - Goes, The Netherlands

Mario Van Der Borst

Goes, The Netherlands

Services

Health and Safety Officer

Summary:


Linkedin: nl.linkedin.com/in/mariovanderborst/

Ervaren veiligheidskundige, arbeidshygiënische specialist om alle geledingen van de organisatie van een chemisch bedrijf te adviseren en/of te ondersteunen om risico’s van allerlei aard te beheersen.
Mijn ambities: te fungeren als vraagbaak/adviseur, als klankbord voor mijn collega’s, om medewerkers te motiveren en hun gedrag op een positieve wijze te beïnvloeden om veilig te werken. Als interne auditor en uitvoerende bij allerlei beheersprocessen op gebied van incidentenmelding en -onderzoek, PBM, gevaarlijke stoffen, ATEX, inspecties, OOG-rondes, instructie en voorlichting, huiscontractors en risicoanalyses. Loyaal, leergierig.

Work History

H&S officer

Thermphos International BV

Taken:
ondersteuning bij of uitvoering van de reguliere zaken als advisering over arbo-zaken, ongevals- en incidentenonderzoeken, bijhouden van het TIMS (incidentregistratiesysteem) en waar nodig het corrigeren ervan, ondersteuning bij communicatie met overheden, begeleiding bij BRZO inspecties, ondersteuning bij HAZOP's en het opstellen van taakrisicoanalyses, RI&E's, etc. Bijdragen in het opstellen van beleid en procedures binnen de kaders van wet- en regelgeving alsmede het zorgsysteem van Thermphos. Opstellen en uitvoeren van voorlichting- en trainingsprogramma's. Risicobeheersing van blootstelling aan chemische stoffen (opstellen van een stoffenregister, chemische stoffenbladen, blootstellingsmetingen). Advisering over en beoordeling van ontvangen veiligheidsinformatiebladen om over up to date informatie te beschikken en aan de wet- en regelgeving, waaronder REACH te kunnen voldoen. Ondersteuning bij de invoering van een PBM-beleid via de PBM-commissie en de juiste V&G-etikettering conform REACH via de stickercommissie, beide gekoppeld aan het VGM-managementoverleg. Verder ondersteuning bij diverse projecten
o.a. risicobeheersing explosiegevaar conform ATEX 137 en ATEX 95, het veiligwerkvergunningen proces, Lock Out Tag Out, interne audits,
OOG-rondes en inspecties, zowel binnen de eigen productieafdelingen als bij de huiscontractors, afstemming met de contractors via het contractoroverleg en andere veiligheidverbeterprogramma's voor de
site Vlissingen.

Projects

inspecties werkplek/gedrag en gebruik veiligwerkvergunningen

deelnemer in het inspectieprogramma om de technische veiligheid op werkplek te waarborgen; gedrag bij werkuitvoering positief te beinvloeden en de werkwijze werkvergunningen op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

uitvoering PBM-beleid

invoeren van de juiste PBM om het restrisico van letsel te beheersen

toolboxen opstellen

maandelijks toolbox-instructie/presentaties opstellen tbv. instructie aan het personeel; gegeven door het leidinggevend kader

opstellen chemisch stoffenbladen

adhv de MSDS-en van de ingekochte chemische stoffen handzame chemische stoffenbladen(kaarten) opstellen om op een veilige en milieuverantwoorde wijze met die stoffen te laten werken.

risicobeoordeling chemische stoffen

middels stofeigenschappen en blootstellingsgegevens en invoeren in Stoffenmanager beoordeling van het blootstellingsrisico

Qualifications & Certifications

IHBO-Breda

SGS

Cursus Safety Auditing/veiligheidsmanagement

DNV

bachelor environment care

Hogeschool Zeeland

Middelbaar Veiligheidskunde deel I en II

PBNA

IHBO West-Brabant

Middelbaar Veiligheidskunde deel I en II

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?