Tache - Instructional Designer - Tipografilor, Timișoara, Romania

Marian Tache

Tipografilor, Timișoara, Romania

Services

Instructional Designer

Work History

Expert în management educațional

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Facilitator în cadrul proiectului

Perioada

November 2011 - March 2013

"Asistență tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci locale"
Activităţi şi responsabilităţi principale
Asistență pentru 10 comunități din județele Timiș, Arad și Caraș - Severin pentru:
- scrierea și implementarea de proiecte educaționale și culturale;
- asigurarea suportului pentru implementarea TIC în școlile din cele 10 comunități;
- asigurarea suportului pentru desfășurarea de activități de networking pentru profesorii din comunități.

Numele şi adresa angajatorului Teamnet International SA, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație

Perioada

September 2010 - September 2011

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului "Profesorul - Creator de soft educațional".
Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea a cinci grupe de cursanți din județele Arad, Caraș - Severin și Timiș în vederea realizării de soft educațional
Numele şi adresa angajatorului Siveco, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație

Manager

Certificat

de participare la Școala de Vară ASPECT - Estoril 2010 (copie)
Certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupația de Formator de formatori (copie)
Certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupația de Manager de proiect (copie)

Manager proiect

Perioada

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Specificarea cerințelor, estimarea resurselor, realizarea programelor, asigurarea resurselor, managementul contractelor, identificarea și controlul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul implementării.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Info educația, Iași
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificat de absolvire

Initiere AeL

, cursuri de formare profesională
2010 - Examinator autorizat ECDL
2010 - Permisul european de conducere a computerului Complet, Programa ECDL 4.0


Permis(e) de conducere


Informaţii suplimentare
2010 - Participare la proiectul ASPECT, finanțat din fondul eContentplus.
2009 - contribuție la proiectului național SEI V;

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Management educațional și școlar
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Proiectarea și gestionarea ofertei curriculare, managementul financiar al unei structuri școlare, marketing școlar, orientare școlară și profesională, proiectarea unui program educativ, evaluarea activităților extracurriculare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Vest, Timișoara
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de formare continuă

Școala de Vară SIVECO

tematica: Strategii didactice- Designul instruirii. Proiectarea software-ului educațional;

Diplomă participare la Școala de Vară SIVECO

(copie)
Diplomă de participare ca formator în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educațional" POSDRU/57/1.3/S/34533 (copie)
Diplomă - creator de soft educațional în cadrul proiectului SEI 2008 - 2009 (copie)
Adeverință participare la dezvoltarea scenariilor de lecții pentru soft educațional, disciplina Matematică (copie)

Gh. Popescu", Lugoj

2005, 2006, 2007
Sesiuni de comunicări
- Sesiunea de comunicări internațională Smart-Kids Timișoara, 2007, 2008, 2010
- Sesiunea interjudețeană de comunicări "Gh. Popescu", Lugoj 2005, 2006, 2007, 2008
2005 - 2007 propunător de subiecte la fazele locale ale Olimpiadei de Matematică
Diverse premii și mențiuni la faze județene și naționale la Olimpiade și Concursuri școlare de matematică și soft educațional
Autor (in colectiv) a unor culegeri de matematică și ghiduri metodice

Anexe
Diplomă de licență (copie)
Certificat de examinator ECDL (copie)
Certificat ECDL complet (copie)
Certificat participare curs "Proiectarea didactică a softului educațional" (copie)

Școala de Vară SIVECO

tematica: Proiectarea pedagogică - Problematica Obiectivelor;

Diplomă participare la Școala de Vară SIVECO

(copie)

Școala de Vară SIVECO

tematica: Proiectarea didactică a software-ului educațional;
din 2005 - membru în Consiliul Consultativ - matematică, Timiș
2005 - 2010 - metodist al ISJ Timiș
2005 - 2010 - redactor al revistei de matematică TMMATE
2002, 2004 - 2007, 2008-2011 profesor la Centrul de Excelență, Timiș
2004, 2005, 2007 - participare în finala Cupei Siveco
2005 - mențiune la Conferința Națională de Învățământ Virtual
2006 - participare la proiectul E-draw
2000 - 2009 membru în comisii de organizare a diverselor Olimpiade,
- Faza Națională a Olimpiadei de Matematică - Timișoara, 2008
- Fazele locale și județene ale Olimpiadei de Matematică în anii școlari: 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
Membru în comisii de organizare a unor concursuri de matematică,
- Concursul internațional de Matematică TMMate în anii școlari 2006-2007, 2007-2008

Perioada

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică, Școala Generala nr. 24, Timișoara
Activităţi şi responsabilităţi principale
Pregătirea elevilor în domeniul matematicii
Pregătirea elevilor capabili de performanță materializată în diverse premii și mențiuni la Olimpiade și concursuri școlare de matematică

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Timișoara, Bv. C.D.Loga nr. 3, 300020
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație

Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, marketing

Perioada

1988 - 1990
Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică, Școala Generala Brestovăț, Timiș
Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea elevilor în domeniul matematicii
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Timișoara, Bv. C.D.Loga nr. 3, 300020
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație

Educaţie şi formare
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Didakticos, Timișoara
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificat de absolvire

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Matematică- mecanică, diplomă de licență
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Matematică, Universitatea București
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare


Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Limba franceză B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?