Skov - Human Resources - Aarhus, Central Denmark Region, Denmark

Majbritt Skov

Aarhus, Central Denmark Region, Denmark

Services

Human Resources

Work History

Ledende lægesekretær

Akutafdelingen & Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens

November 2009 - July 2013

Ledende lægesekretær

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital, Skejby

January 2005 - October 2009

Ledende lægesekretær

Infektionsmedicinsk Afdeling hhv. Marselisborg Hospital og Skejby Sygehus

November 1990 - December 2004

Lægesekretær (specialambulatorium for HIV/AIDS)

Infektionsmedicinsk Afdeling, Marselisborg Hospital

October 1986 - October 1990

Lægesekretær

Idrætsklinikken, Århus Kommunehospital

August 1985 - March 1987

Opstart af Idrætsklinikken i Aarhus under ledelse af overlæge, dr.med. Thorsten I. Hansen.
I samme periode tilknyttet idrætslægefunktionen på Århus Station.

Lægesekretær

Reumatologisk Afdeling, Århus Kommunehospital

October 1984 - October 1986

Head of Clinical Research Unit

Clinical Research Unit, Department of Infectious Diseases, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark

Qualifications & Certifications

Good Clinical Practice

GCP Unit, Aarhus University, Denmark

Attractor - coachuddannelse I, II, III

Erhvervsdiplomleder

Ledelsesakademiet, Århus Købmandsskole

Lægesekretær

Århus Amt

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?