Westergaard - Pædagog - Roskilde County, Region Zealand, Denmark

Magnus Westergaard

Roskilde County, Region Zealand, Denmark

Services

Pædagog

Summary:

Jeg er uddannet Ungdomspædagog og har i tre år arbejdet som gadeplans medarbejder for Klubberne på indre Nørrebro, hvor min målgruppe var 10-18 årige omsorgssvigtede børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Med dem arrangerede og gennemførte jeg aktiviteter og projekter, f.eks. fodboldturneringer, klatring, rapelling og overnatnings ture i det fri, med det formål at opbygge positive relationer, give de unge succes oplevelser og motivere dem til at indgå i meningsfyldte fællesskaber. Jobbet involverede tværfagligt samarbejde med talrige ungeaktører.
Før dette arbejdede jeg som vagt på Avedøre Bibliotek, hvor en anerkendende pædagogisk tilgang var nødvendig i relationen til bibliotekets brugere.
Dertil har jeg erfaring som lærervikar på Skovmarksskolen, en skole for børn med særlige behov, og i canadiske folkeskoler, beliggende i et område hovedsaligt beboet af minearbejdere og indianere. Samlet har jeg arbejdet med børn og unge i ca. seks år.
Jeg har tilbragt ti år udenlands, fra troperne til det arktiske, hvor jeg blandt andet har arbejdet som dykkerinstruktør, førstehjælps instruktør og film produktions assistent.
Jeg er uddannet som træklatreinstruktør, livredder og har kurser og erfaring i diverse frilufts koncepter.
Udover det store menneskekundskab, som jeg har erhvervet gennem mine jobs og rejser, har jeg tilegnet mig evner som en forandringsparat og innovativ pædagog, der elsker at finde løsninger ved at fokusere på det, der virker. Kreativt arbejde i værkstederne er en del af min hjemmebane. Jeg har en 1-årig uddannelse som multimedie designer, og kan lave vilde ting i Photoshop, hjemmesider og film. Som film medarbejder, har jeg erfaring i at iscenesætte, filme og redigere film med de unge, og på Youtube kan de se sig selv i skrækkelige gysere. I mit uddannelsesforløb til Ungdomspædagog specialiserede jeg mig i at bruge film til inklusion, se mit afgangsprojekt her: http://www.filmpaedagogen.dk.

Work History

Film som Pædagogiske Udviklingsprojekter

Filmpædagogen

January 2010 - January 2010

Filmpædagogen tilbyder:
Udvikling af børns kompetencer til at indgå i et forpligtende fællesskab:
-Vi laver film, og får undervejs indsigt i vores individuelle vigtighed for helhedens succes.

Inklusion af institutionens grupperinger:
-Er der nogen, der er udenfor?

Undervisning af personale i brugen af institutionens egne kameraer/software:
- Jeres egne ressourcer bliver synliggjort.

Indsigt i medie manipulation og udvikling af kritisk sans:
-ved produktion af sjove/bizarre eksempler på medie manipulation.

Film som gruppearbejde/teambuilding:
-For de ældre børn eller personalet.

Web introduktions film for Institutioner og virksomheder:
-En introduktion af jer og jeres mål på jeres hjemmeside.

Dokumentation af institutionens indsats:
-En vigtig del af samfundets stigende krav om produktion.

Gadeplansmedarbejder

Klubberne indre Nørrebro

December 2006 - December 2009

I arbejdet med børn og unge har jeg i tre år arbejdet som gadeplans medarbejder for klubberne på indre Nørrebro, hvor min målgruppe har været 10-18 årige omsorgssvigtede børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.
Med dem har jeg arrangeret og gennemført forskellige aktiviteter og projekter, f.eks. fodboldturneringer, klatring, rapelling og overnatnings ture i det fri, med det formål at give de unge succes oplevelser og at opbygge et fælleds tredje.

Special Effects

3 dogs lost films

April 2004 - May 2004

Qualifications & Certifications

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?