Stolniceanu - Making Semipretiouse Stones and Swarovsky Jeweleries on Silver - Ștefăneștii Noi, Romania

Madalina Stolniceanu

Ștefăneștii Noi, Romania

Services

Making Semipretiouse Stones and Swarovsky Jeweleries on Silver

Work History

Specialist Resurse Umane

SC HEXI MED SRL

October 2012 - July 2013

01.10.2012 - 21.07.2013(Am parasit postul prin demisie datorita schimbarii domiciliului din Bucuresti in Stefanesti, jud Arges alaturi de familie.)

Specialist Resurse Umane
Intocmirea si gestionarea dosarelor de personal (intocmirea contractelor de munca, a actelor aditionale, a deciziilor interne, a fiselor de post, decizii de incetare a contractelor de munca); completarea adeverintelor de vechime, a adeverintelor ce contin date personale si venit, a celor ce ajuta la obtinerea creditelor; verificarea statelor de salarii lunare; predarea salariilor cash angajatilor cu probleme bancare; crearea, organizarea si administrarea bazelor de date privind evidenta personalului; gestionarea sistemului de relatii de munca al organizatie; organizarea recrutarii si a selectiei personalului; organizarea sistemului de evaluare a performantelor resurselor umane; realizarea pontajului lunar, a statului de tichete de masa si impartirea acestora angajatilor; evidenta zilelor de concediu (odihna, medical, fara plata); evidenta orelor suplimentare prestate de catre salariati; mentinerea legaturii intre societate si beneficiarii acesteia impreuna cu departamentul de vanzari; inregistrarea si transmiterea in REVISAL a tuturor miscarilor de personal; intocmirea fiselor de SSM si ISU, precum si a fiselor de aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii la angajare, periodic si gravide, etc
SC MEDICAL CLEANING SRL, SC HEXI MED SRL, SC UNILAB SRL, SC HEXI PHARMA CO SRL, SC HEALTH SERVICES COMPANY SRL, SC SIGNUM SERVICE SRL Bucuresti, Sector 1,3 si 6 (cu peste 350 angajati cu fluctuatie mare)
Servicii specializate de curatenie, centru medical, analize produse alimentare, productie si distributie desinfectanti si desinsectanti, analize medicale, servicii de arhivare.

Perioada
Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale


Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Inspector

Resurse Umane

February 2012 - September 2012

Mentinerea legaturii intre unitatea angajatoare si ITM, AJOFM, propunerea si implementarea unei noi modalitati de organizare interna a documentelor, incheierea si incetarea contractelor individuale de munca, intocmirea deciziilor interne, completarea, pastrarea si arhivarea dosarelor de personal, recrutarea de personal pentru posturile vacante, redactarea si eliberarea adeverintelor, evidenta concediilor, efectuarea pontajelor, operarea REVISAL, intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara
SC MARCO MANAGEMENT SRL, SC MARICON DESIGN CONSTRUCT SRL Bucuresti, Sector 6
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Inspector Resurse Umane

Perioada

August 2008 - October 2011

01.08.2008 - 01.10.2011 (Am parasit postul prin demisie datorita schimbarii domiciliului din Pitesti in Bucuresti alaturi de familie.)

Functia sau postul ocupat Inspector Resurse Umane
Activităţi şi responsabilităţi principale
Mentinerea legaturii intre unitatea angajatoare si ITM, AJOFM, ASAS, Ministerul Agriculturii, propunerea si implementarea unei noi modalitati de organizare interna a documentelor, incheierea si desfacerea de CIM, intocmirea, pastrarea si arhivarea dosarelor de personal, recrutarea de personal pentru posturile vacante, redactarea si eliberarea adeverintelor, operarea REVISAL, traducerea in si din limbile engleza, franceza si spaniola a documentelor ce urmau a fi trimise in strainatate si in tara etc.

Numele şi adresa angajatorului
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA, Stefanesti jud.Arges, Sos. Bucuresti-Pitesti, Nr. 37

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cultivarea vitei de vie, producerea de vin si activitate de cercetare

Inspector Resurse Umane

Perioada

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
- Organizarea recrutării şi selecţiei personalului;
- Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului şi alte evidenţe (registrul electronic al angajaţilor);
- Cunoştinţe de legislaţie a muncii;
- Însuşirea tehnicilor de negociere;
- Definirea litigiilor de muncă şi a organelor de dialog social competente să le soluţioneze;
- Întocmirea statelor de plată;
- Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat;
- Însuşirea sistemului legislativ al asigurărilor sociale de stat;
- Definirea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru şomaj;
- Intocmirea tuturor documentelor specifice activitatii de personal (decizii individuale, acte aditionale, adeverinte, fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, decizii salariale, de promovare, de retrogradare, de suspendare a contractului individual de munca, de incetare a activitatii, intocmirea documentelor statistice centralizatoare, gestionarea si arhivarea documentelor de personal).

Asistent Manager

Perioada

November 2007 - July 2008

Activităţi şi responsabilităţi principale
Mentinerea legaturii intre Biroul Directorului General si companie in probleme de comunicare, documentare si coodonare a activitatii curente a societatii in colaborare cu departamentele de vanzari, financiar-contabil, productie, beneficiari/
clienti etc.

Numele şi adresa angajatorului SC CONCRET SOLUTION SRL , Pitesti, Arges
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constructii

Perioada

September 2003 - August 2007

Funcţia sau postul ocupat Profesor religie si socio-umane (educatie anteprenoriala - formare profesionala, cultura civica)
Activităţi şi responsabilităţi principale
Consilierea si formarea religios-morala a elevilor de invatamant primar, gimnazial si liceal. Sustinerea si implementarea unor strategii de baza in identificare abilitatilor si aptitudinilor profesionale in cadrul unor proiecte practice(traininguri).

Numele şi adresa angajatorului Liceul tehnologic "Astra", Scoala generala Topoloveni.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant

Educaţie şi formare

S.C. NISAR S.R.L

Pitesti, Arges
Perioada 1999 - 2003
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta (4 ani)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Lucrarea de licenta in psihologie: "Cunoasterea de sine si problematica gender". Alte discipline studiate: sociologie, psihologie, servicii de sanatate publica, asistenta sociala, medicina interna si sociala, elemente de drept civil si penal, politici sociale, legislatia muncii, asistenta sociala in sfera muncii, teoria si practica comunicarii interpersonale.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UNIVERSITATEA PITESTI, FACULTATEA DE TEOLOGIE - ASISTENTA SOCIALA
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1995 - 1999

Projects

semi pretiouse sets

just a few of my works

Qualifications & Certifications

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?