De Lange - Police Officer - Johannesburg, GP, South Africa

Ludin De Lange

Johannesburg, GP, South Africa

Services

Police Officer

Work History

HUIDIGE POSISIE

KWALIFIKASIES

Afrikaans Huistaal
Engels Huistaal
Wiskunde
Musiek
Aardrykskunde
Unisa Klavier graad 8
Lewensoriëntering
BRS 111 UVS (Basiese rekenaarvaardigheid) Junie 2013
ONDERVINDING

Caltex Garage Langenhovenpark: Petrol-joggie

PERSOONLIKE VERWYSINGS
Kobus
Eienaar van Caltex Langenhovenpark


Dr M Venter
Onderhoof: Hoërskool Sentraal
0798877840

Johan Cromhout
Klavierdosent
0832746655

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?