Ooijman - Educator - Leeuwarden, FR, Netherlands

Luciënne Ooijman

Leeuwarden, FR, Netherlands

Services

Educator

Summary:

Teacher & trainer of English, well skilled and motivating. Also language courses.
Bijlessen begrijpend lezen, studievaardigheid en Engels.

Work History

docent Engels

CSG Liudger

October 2012 - October 2012

Lessen Engels in de bovenbouw van het VMBO

producent

Notfall Filmfestival

June 2012 - November 2012

Voor Notfall was ik medewerker organisatie, producent , vertaler Ne-En en assistent bij een workshop filmmaken voor kinderen.

docent Engels

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

May 2012 - July 2012

Tijdelijke baan als docente Engels (CUC 1e klas; reguliere 1e klas en 3e klas).

tijdelijk docent Engels

GSG 't Schylger jouw

May 2012 - July 2012

brugjaar 2, VMBO t/m VWO, differentiatie in de praktijk. 3KB koken in het Engels.

docent Engels

ROC Friese Poort Sneek

February 2012 - May 2012

Docent Engels verzorgende niveau 2; volwassenen zorg niveau 3 en 4; opzetten van een crusus vakdidactiek voor onderwijsassistenten.

medewerker cultuureducatie

Fries Museum & keramiekmuseum Princessehof

March 2011 - May 2012

Als vrijwilliger heb ik mee gewerkt aan een grote tentoonstelling voor het Nieuw Fries Museum.

docentopleider Engels

NHL Hogeschool

June 2011 - February 2012

Vervangend docent Engels aan de lerarenopleiding, CMD en het talencentrum van de NHL.

coördinator cultuureducatie

Het Schip De Lading

August 2010 - August 2010

Het Schip De Lading is een project van Leeuwarder stadskunstenaar Marten Winters. In broedplaats de Blokhuispoort, de voormalige stadsgevangenis van Leeuwarden, is een schip van 20 meter van papier-maché gebouwd. De huid van het schip bevat verhalen en boodschappen van Leeuwarders. Bovendien vuurt het schip talloze filmpjes van Leeuwarders af. Het schip ligt momenteel op de helling en zal in het voorjaar weer uitvaren. Voor dit project ontwikkelde ik lesmateriaal en coördineer ik de cultuureducatieve activiteiten.

projectassistent

VHDG

April 2010 - December 2011

Productiewerk tbv tentoonstellingen, interventies in de openbare ruimte en projecten.

docent Engels Montessori en De Dyk

OSG Piter Jelles

February 2009 - August 2011

As a teacher of English, in MAVO, HAVO up to 4th grade and VWO up to 5th grade.

beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

March 2004 - May 2010

Als beleidsmedewerker cultuur heb ik me met name toegelegd op de ins en outs van subsidiëring. Daarnaast schreef ik beleid op cultuureducatie, cultuurparticipatie, letteren en amateurkunst. In 2009 en 2010 was ik tijdelijk verbonden aan het Historisch Centrum Leeuwarden en deed ik meer uitvoerend werk zoals het schrijven van stadswandelingen en een cultuureducatieproject.

beleidsmedewerker

Gemeente Sneek

January 2002 - January 2004

Voor de gemeente Sneek was ik beleidsmedewerker kinderopvang en peuterspeelzalen, veiligheid, minderheden en asielzoekersbeleid.

beleidsmedewerker

gemeente Oegstgeest beleidsmedewerker Welzijn

March 2001 - November 2002

Bij de gemeente Oegstgeest was ik verantwoordelijk voor de subsidies Welzijn, ontwikkelde ik een nota vrijwilligersbeleid en was ik achtervang voor Kunst en cultuur en onderwijs.

projectmedewerker

GGD Zuid-Holland Noord

September 1998 - June 1999

Voor de GGD ZHN heb ik meegewerkt aan een preventieproject roken voor het basisinderwijs. Onder andere ontwikkeling van materiaal, deskundigheidsbevordering, evaluatie.

coördinator Remedial Teaching

Rembrandt SG Leiden

January 1998 - January 2001

Als coördinator RT zorgede ik ervoor dat alle leerlingen een dictee afgenomen werd, dat er een handelingsplan voor leerlingen met spellingsproblemen kwam, Dat dat besproken werd met ouders. Tot slot dat er passende bijlessen of remediërende lessen werder gevolgd door de leerlingen.

kernteamleider MAVO/HAVO

Maartens College Haren

September 1994 - July 1996

Bij het invoeren van kernteams als nieuwe organisatievorm, werd ik trekker van het MAVO/HAVO onderbouw team. We werkten met een structuur waarin een kern van vaste docenten, die mentor waren van en lesgaven aan de klassen in het team.

coördinator Remedial Teaching

Rembrandt SG Leiden

January 1990 - January 2001

Als coördinator RT zorgede ik ervoor dat alle leerlingen een dictee afgenomen werd, dat er een handelingsplan voor leerlingen met spellingsproblemen kwam, Dat dat besproken werd met ouders. Tot slot dat er passende bijlessen of remediërende lessen werder gevolgd door de leerlingen.

Projects

Projects

I support, develop and carry out projects in Culture. From fundraising, planning, to education, producition, to coördinating, I do all kinds of jobs. I like it best to work in a team.

English

As an educator of English I can work on all levels, from basic up to advanced learners. I work in the classroom, but also do specific learningprograms for individuals or smaller groups.

Qualifications & Certifications

BEd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Nassaucollege Assen

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?