Lopez Rodríguez - Profesora De Prevención De Riesgos Laborales - Barcelona, Cataluna, Spain

Lourdes Lopez Rodríguez

Barcelona, Cataluna, Spain

Services

Profesora De Prevención De Riesgos Laborales

Summary:

Profesora y técnica en Prevención de riesgos laborales, especialidades: seguridad e higiene, ergonomía y psicosociología aplicada

Work History

Equipos To.Ro Italia, S.L

Empresa dedicada a la producció, importació, exportació, distribució i comerç al major interindustrial de maquinària i
equips per la soldadura. Compraventa de maquinària industrial

Funcions i responsabilitats principals:
• Gerent de l'empresa.
• Encarregada de la coordinació de la filial ubicada a Tunis.
• Contacte amb clients i proveïdors nacionals i internacionals.
• Elaboració de factures proforma.


Hydro Difusión, S.L.
Empresa dedicada a la fabricació, manipulació, comercialització i distribució de productes elaborats o semielaborats en peces de material plàstic.

Funcions i responsabilitats principals:
• Secretària de gerència.
• Encarregada de la coordinació de les empreses filials al Nord i Sud de l'Àfrica, Anglaterra i Austràlia.

Competències tècniques en el sector del comerç internacional. Coneixements i tècniques en:
• Coneixements avançats d'idiomes, anglès i francès.
• Coneixement de la legislació en comerç internacional.

Formadora en Prevenció de Riscos Laborals

Escola Joviat

2009-2013
Centre de Formació Professional, Batxillerat i Formació Ocupacional.

Funcions i responsabilitats principals:
• Formadora en Prevenció de Riscos Laborals i formació transversal als cursos de Formació Ocupacional en la branca d'hoteleria, sociosanitària, logística, turisme, administració, comerç i màrqueting.

Formadora en Prevenció de Riscos Laborals

Femarec

2005-2006
Centre d'integració social, laboral i cultural de col•lectius en risc d'exclusió.

Funcions i responsabilitats principals:
• Formadora en Prevenció de Riscos Laborals.

CIO

Centre d'Iniciatives

Servei Local d'Ocupació dedicat a la formació i orientació de persones en recerca activa de feina.

Funcions i responsabilitats principals:
• Directora de l'Escola Taller i Tallers d'Ocupació.
• Coordinadora pedagògica i professora de formació compensatòria i prevenció de riscos laborals de l'Escola Taller i Tallers d'Ocupació.
• Responsable de Riscos Laborals de l'Escola Taller i els Tallers d'Ocupació.
• Tècnica de Grau Mitjà, orientadora i insertora laboral en el projecte de Llei de Barris Acció 2.
• Coordinadora i formadora en competències transversals del Projecte Impuls.


Competències tècniques en el sector de l'Administració Pública. Coneixements i tècniques en:
• Redacció de projectes i memòries justificatives.
• Organització i coordinació de persones en diferents tàsques de l'Ajuntament.
• Programació i planificació de les diferents parts del projecte.
• Contractació de docents, materials i locals per a dur a terme les diferents formacions programades en el projecte.
• Tutories i seguiments a tots els usuaris participants dels diferents projectes.


SECTOR: SEGURETAT I SALUT LABORAL

Mc Graw-Hill, Interamericana de España, S.L

Editorial dedicat a la publicació de llibres tècnics en diferents àrees.

Funcions i responsabilitats principals:
• Correctora de llibres tècnics sobre "Seguretat en les instal•lacions elèctriques".

Competències tècniques en el sector de la Seguretat i Salut Laboral. Coneixements i tècniques en:
• Planificació i organització de totes les tasques en funció de les normatives vigents de la matèria.
• Elaboració de plans de prevenció de riscos per sectors.
• Planificació i cronograma de tota la formació específica en Prevenció de Riscos per sectors.


SECTOR: COMERÇ INTERNACIONAL

Formadora en Prevenció de Riscos Laborals

Iniciatives del Bages Sud

2000-2001
Centre de formació i orientació laboral del Bages Sud.

Funcions i responsabilitats principals:
• Formadora en Prevenció de Riscos Laborals.

Qualifications & Certifications

Prevenció de Riscos Laborals

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?