Fouche - Children - Potchefstroom, NW, South Africa

Lize Fouche

Potchefstroom, NW, South Africa

Services

Children

  • Part time

Summary:

I am studying to become a teacher. I am great with children, I can work and help them with homework and assignments.

Work History

Deelname aan Atletiek

(huissport en skoolverband)
* Netbal: TUKS NU-Power naaswenners
* Mpumalanga naaswenners: Netbal
* Dien tans op die Bestuurskomitee van die skool
Akademiese Kwalifikasie: Matriek HTS Middelburg
Vakke Simbool
Afrikaans 71%
Engels 71%
Wiskunde 60%
Fisiese Wetenskap 54%
Geografie 76%
RTT 80%
LO 92%
Ondervinding: * Gereeld besig met netbalafrigting by Laerskool
* Werk as hulponderwyser by naskoolsentrum
* Doen gereeld werk as kelnerin by La-di-da
* Sporttoere as assistent vir onderwysers
Prestasies: * Dien op die bestuurskomitee van HTS Middelburg
* Kapteine - netbalspan
* Gradeer as netbalskeidsregter
Belangstellings: Sport
Netbal, Ballet, Moderne danse(Eistedfed)
Kultuur
: Spreekkoor, Revue, Redenaars, Sing en Dans
Stokperdjies
: Buitelugaktiwiteite, perdry
Netbalafrigting
CAPS-orientasie kursus
REFERENTE
Mnr. Dolf Jonker: Mnr Dolf Jonker kan getuig oor:
(skoolhoof) a. Kurrikulêre aktiwiteite
b. Buite-Kurrikulêre aktiwiteite - Sport en Kultuur
c. Akademiese vordering
HTS Middelburg
Middelburg
Tel: 013 - 2826029 (Skool)
Ds. WE van Wyk: Ds van Wyk kan getuig oor my betrokkenheid
(Predikant) by die kerk.
Witrugstraat 4
Aerorand
Middelburg
Tel: 013 - 2441103 (huis)
Mev. A Swart: Mev A Swart kan getuig oor my leierskaps- (Registeronderwyseres) vaardigdhede en werksaamhede in 'n groepverband
HTS Middelburg
Middelburg
Tel: 013 - 2826029 (Skool)


Sheet2

Sheet3

Deelname aan Atletiek

(huissport)
* Akademiese halferekleure
* Netbal (Kapteine) - Mpumalangawenners (O/17B)
* Netbal: TUKS NU-Power wenners
* Netbalgradering
* Jade koordanse: NG kerk Suid Middelburg
* Action- netbal vir die dorpspan Middelburg
* Tennis: Deelname vir skool

Netbal - Mpumalamgawenners

(O/16B)Kapteine
* Akademiese halferekleure
* Revue -deelname
* Sing en dansgroep van skool: verwerf goud
* Jade koordanse: NG kerk Suid Middelburg

Redenaars

(Graad 9)
* Atletiek deelname: Huissport asook vir skool
* Akademiese halferekleure
* Netbal - O/15B Kaptein
* Nkangalawenners - Netbal
* Sing en dansgroep van skool: verwerf goud
* Redenaars
* Spreekkoor
* Jade koordanse: NG kerk Suid Middelburg

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?