Bulmeistare - Website Designer - Ogres pilsēta, Latvia

Liva Bulmeistare

Ogres pilsēta, Latvia

Services

Website Designer

Summary:

Digital media
Print advertisements
Advanced graphic design
Website and electronic marketing

Work History

Multimedia Designer specialist

IZGLĪTĪBA

gada 1.septembris-pašlaik Multimedijas dizaina speciālists
Ogres Tehnikums, Ogre (Latvija)
Viduskolas priekšmeti
Matemātika, Latviešu valoda, Vēsture utt.
Profesionālie priekšmeti
Kompozīcīja, Mārketings, Krāsu mācība utt.


PRASMES
Dzimtā valoda latviešu


Citas valodas SAPRATNE RUNĀŠANA RAKSTĪŠANA

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

angļu C2 C2 C2 C2 C1
Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei


Komunikācijas prasmes Labas komunikācijas spējas, kas gūtas no saskarsmes caur dažādiem sociāliem tīkliem, kā facebook,

Multimedia desinger specialist

Līva Bulmeistare

http://europass.cedefop.europa.eu Lapa 1 / 2
Curriculum Vitae Līva Bulmeistare


twitter, draugiem.lv


Organizatoriskās / vadības
prasmes


Ar darba pienākumiem saistītās spēcīga kvalitativas dizainera spējas un atra strādāšana
prasmes


Datorprasmes labas spējas Microssoft Office programmās un Adobe dizaina programmas, kā arī ir zināšanas 3d
programmu izzināšana (3ds Max un Z-brush)


9/3/14 © Eiropas Savienība, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Lapa 2 / 2

Qualifications & Certifications

Ogres tehnical school

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?