Geçkalan - Researcher - Istanbul, Turkey

Levent Geçkalan

Istanbul, Turkey

Services

Researcher

Summary:

Ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüten ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)’nda çalıştım. Bu süreç içerisinde ÇEKÜL Vakfı bünyesinde yer alan Sinan’a Saygı Projesi ve Anadolu Araştırmaları’nın yürütmüş olduğu birçok projede yer aldım. Sinan’a Saygı Projesi’nin yürüttüğü ve ATLAS Dergisi’nin yayınladığı Mimar Sinan Eserleri – III: Mostar’dan Mekke’ye Gezi Haritası’nın araştırma ve metin yazımı konusunda katkıda bulundum. Gezi haritasının yayınladığı derginin sayısında, Mimar Sinan’ın üç kıtadaki mimarlık faaliyetlerini gezi yazısı olarak incelediğim, “Yedi İklimde Sinan” adlı yazıyı hazırladım. ÇEKÜL Vakfı’nın 20 yıllık birikim ve tecrübesiyle, Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşen, endüstri mirasının korunarak yaşatılması ve kent yaşamına katılması amacıyla geliştirilen 'Ex:change, İstanbul – Marsilya: Endüstri Mirasını Görünür ve Anlaşılır Kılmak' adlı proje içerisinde yer aldım. Proje dahilinde çıkan kitabın hazırlanılmasına katkıda bulundum. Proje kitabı için “Tophane’de Tarihi Miras ve Gelecek” adlı makaleyi hazırladım. Vakıftaki çalışmaların yanı sıra akademik faaliyetlerde de bulundum. Uluslararası Sinan ve Çağı Sempozyumu’nda “Akdeniz'de 'Spolia' Kullanımı ve Teşhiri: Sinan Dönemindeki Osmanlı Mimarisi ve Geç İtalyan Rönesans'ı Metinleri” adlı bildiriyi sundum. Son olarak, ALTÜST Dergisinde, iktidar-beden-hapishane denklemini filozof Michel Foucault ve İmralı Cezaevi (temsili) üzerinden okuduğum, “Bedenin Terbiyesi ve İmralı” adlı makalem yayınlandı.

Work History

Yardımcı Editör

Derin Tarih Dergisi

From December 2013

Araştırmacı, Danışman

ÇEKÜL Vakfı

Qualifications & Certifications

Trakya Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bakırköy Ataköy Lisesi

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?