Hansen - Teknologisk Diplomuddannelse I Humanøkolog - Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark

Lene Justesen Hansen

Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark

Services

Teknologisk Diplomuddannelse I Humanøkolog

Summary:

Gentofte Kommune
Miljøsagsbehandler · Gentofte · august 2001 til marts 2006

Jordforurening, hovedsageligt i forbindelse med villaolietanke. Mit arbejde bestod i tilsyn, håndhævelse af gældende lovgivning, vurdering af og kommentarer til indkomne rapporter vedr. undersøgelses- og afværge strategier i forbindelse med jordforurening og anvisning af jord. Deltager i møder med rådgivende ingeniører, entreprenører og andre myndigheder. Jeg har bl.a. udarbejdet en projektrapport omkring jordforurening fra villaolietanke under titlen ” – Hvordan borgerne bedst oplyses gennem en pjece.
Her var jeg primus motor i forbindelse med etablering af fælles retningslinier for håndtering af jordforurening fra villaolietanke. Jeg har deltaget i projektgrupper i miljøsamarbejdet omkring jord og benzinstationer.
Tilsyn med virksomheder / Områdetilsyn, Jeg har deltaget i møder med borgere og politikere, vedr. bestemte områder i kommunen.
Klagesager, Her var jeg primus motor i forbindelse med etablering af fælles retningslinier for håndtering af klagesager. Dette har jeg formidlet videre til miljøsamarbejdet og har herudover hjulpet til ved støjmålinger. Jeg har herudover udarbejdet en projektrapport under titlen ”lavfrekvent støj”.
Bygge- og anlægsaktiviteter, Behandler klager og rådgiver ved planlægning af arbejdstid

København Kommune
Miljøsagsbehandler · september 1999 til juli 2001

Affald, Transportøraftaler
Klagesager, I forbindelse med støjgener fra bl.a restaurationer og bygge- og anlægsaktiviteter udfører jeg selvstændigt målinger, analyse og beregninger. Jeg har formidlet viden om støj til folkeskoleelever og deltaget i miljøfestivalen.

Bevillingssager, i samarbejde med bevillingspolitiet.

.

Work History

Miljøsagsbehandler

Odsherred Kommune

From January 2013

Miljøsagsbehandler

Gentofte Kommune

August 2001 - March 2006

Miljøsagsbehandler

Københavns Kommune

September 1999 - July 2001

Selvstændig Konsulent

Qualifications & Certifications

Efterslægtens Gymnasium

Niels Ebbesens skole

Aalborg Universitet

Esbjerg Tekniske Skole

Tekstilformidleruddannelsen - Håndarbejdets Fremme UCC

Aalborg Universitet

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?