Services

House Sitter, Teacher, HR-Officer, Embassy Staff, Au Pair, House Cleaning

Summary:

As I have reach a point in life where I have the freedom of doing what I want, I would like to come back to California. Living there is expensive though, but as I am used to have turists, students etc in my home I think I know exactly what kind of expectations there is combined with haveing someone except for the family in your house.

There might be a good connection and trust from the beginning, but dissappointments regarding promises and respect sometimes are not what one has agreed on.
I would never let that happen! As middle age I amused to take care of mine and others home, so i would never allow dissappointments - I am to honest and serviceminded for that.

Work History

Sydostasien

March 2013 - May 2013

Indonesien (inkl Östtimor), senast 2010, Australien
Afrika; Gambia, Ghana, Tanzania
Västindien, Centralamerika/Costa Rica
USA - korta och längre perioder. Flertalet länder i Europa

Personalansvarig (föräldravik)

Afrikagrupperna

Exempel på arbetsuppgifter:
Rekrytering
Lönehantering
Arbetsrätt
Försäkringar
Policy- och påverkans frågor
Personaladministration

Projektledare

SiS chefsaspirant

inkl praktik- och budgetansvar.
• Kursinformation, kursinbjudningar samt övrig utbildningsadministration, bl a
avtal med konferensanläggningar, huvudansvar för logistik under utbildningar
• Internutbildare - rekrytering, mångfald, ledarskap, AML
• Ingått i projektgrupp för myndighetsövergripande projekt för sänkta sjuktal
• Statistik, sammanställning av hot och våldsincidenter inkl rapport
• Jämställdhets- och tidigare mångfaldsplan
• Kompetensinventering via personalsystemet palasso, inkl systemsupport
• Uppföljning och utvärdering av utbildningar, resultatredovisning i samband med årsberättelse
• Verksamhets- och kvalitetsutveckling
• Ärendehandläggning

Handläggare för kompetensutveckling för arbetsledare och chefer

Statens institutionsstyrelse

Under aktuell tidsperiod har SiS genomgått tre omorganisationer, vilket inneburit att jag i nämnd ordning har arbetat på Enheten för verksamhetsutveckling, Forsknings- och utvecklingsstaben och Personalenheten.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Chefsrekrytering
• Chefsintroduktion
• Upphandling av ledarskapsprogram och konsulttjänster
• Utbildningsprogram för institutions- och avdelningschefer inkl budgetansvar.

Projektledare

Centrum för Barn- och ungdomshälsa

Arbetsuppgifter:
• Projektledare för ett tobakspreventivt projekt benämnt "Välj själv".
• Utbildning av lärare och elevvårdspersonal i metoden "Välj själv"
• Opinions- och informationsarbete
• Förankring av projektet hos rektorer och skolområdeschefer på rektorsmöten
• Årlig ansökan om projektmedel utifrån delrapporter - budget & resultat, slutrapport

Timlärare i samhällskunskap i samband med barnledighet

KomVux

Collegeteacher

Stockholms skolförvaltning

(våren)
Arbetsgivare: Stockholms skolförvaltning
Undervisning i samhällskunskap och psykologi på gymnasiet

1992 (hösten)
Ghana

1991 - 1992
Arbetsgivare: Stockholm och Järfälla skolförvaltning
Undervisning i samhällskunskap och psykologi på gymnasiet

Barnledig

Byrådirektör/utbildningsledare för Stockholms län

Statens Räddningsverk

• Utbildningsplanering inkl administration
• Utbildning och övning av kommunala ledningsgrupper för kris- och katastrofsituationer
• Operativt ledningsansvar vid brand- civilförsvars- och första hjälpen utbildningar på sjukhus och på privata företag inom svensk industri, s k verkskyddsövningar

Innesäljare av produkter till svensk industri, främst

RIFA AB

Ericsson AB
• Daglig kontakt med inköpare, leverantörer och kunder
• Kundsupport och leveransansvar inkl svensk och engelsk korrespondens

Rekrytering av sjukvårdspersonal för utlandstjänst

NordiCare AB

• Regelbunden kontakt med Notarius Publicus, UD
• Korrespondens (engelska) med sjukhusledningen på utländska sjukhus

1983 - 1987
Arbetsgivare: Stockholm och Järfälla skolförvaltning
Undervisning i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap, arbetslivsorientering

Projects

Long work experience

I think a long work experiance from qualified positions will do as a project - a well done life project.

Qualifications & Certifications

Stockholm University

Mälardalens Högskola

Spanska ABC

gymnasieskolan

Lärarhögskolan i Stockholm

Stockholms universitet

Psykologi

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet

ekonomi

Gymnasieskola

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?