Lindskov - Communications Consultant - Roskilde, Region Zealand, Denmark

Lars Lindskov

Roskilde, Region Zealand, Denmark

Services

Communications Consultant

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Work History

Kommunikationsrådgiver

L!NDSKOV

From December 2011

Bestyrelsesformand

Cura Pleje a/s

From October 2011

Bestyrelsesformand

Cura Pleje A/S

November 2011 - November 2011

Personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet

Byrådsmedlem

Roskilde Kommune

January 2010 - January 2010

Næstformand den konservative byrådsgruppe
Næstformand Kultur- og Idrætsudvalget
Næstformand Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Roskilde Produktionsskoles bestyrelse
Medlem af Schubert-selskabets styrelse
Næstformand i Komitéen for Sundhedsoplysning - udpeget af KL

Bestyrelsesformand

Jyllingehallen

From April 2009

Kontaktchef

Waterfront Communications A/S

January 2009 - November 2011

Bestyrelsesformand

Jyllingehallen A.m.b.a.

April 2009 - April 2009

Idrætshaller og svømmehal samt fitnesscenter

Kontaktchef

WATERFRONT Communications A/S

January 2009 - November 2011

Ledelses- og kommunikationsrådgivning
Direktions- og bestyrelsesassistance
Lobbyisme

Bestyrelsesmedlem

Cura Pleje A/S

January 2008 - January 2011

Byrådsmedlem

Roskilde Kommune

From January 2006

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

Lindskov Management

September 2005 - January 2009

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

Lindskov Management

September 2005 - December 2008

LEDELSE
o Interim ledelse - management for hire
o Professionelt bestyrelsesarbejde

KONSULENTBISTAND/FREE LANCE
o Direktions- og bestyrelsesassistance
o Projektledelse
o Intern og ekstern kommunikation
o Taler og præsentationer
o 1:1 sparring

KOMPETENCEUDVIKLING/INSPIRATION
o Undervisning
o Ledertræning
o Foredrag

Byrådsmedlem

Gundsø Kommune

January 2002 - January 2006

Byrådsmedlem

Roskilde Kommune

January 2002 - May 2007

Byrådsmedlem

Gundsø Kommune

January 2002 - January 2007

Medlem af Social- og Kulturudvalget
Medlem af §17.4 Spraglehøj-udvalget
Medlem af §17.4 borgmesterens føljegruppe i fusionsforhandlingerne med bl.a. Roskilde og Ramsø kommuner
Medlem af Jyllingehallens bestyrelse

Direktionsassistent og underdirektør

Merkantildata-koncernen

February 2000 - September 2005

Underdirektør

Ementor Danmark A/S

January 2000 - August 2005

o Personlig assistent for CEO Jan Elbæk samt - efter ledelsesskift i fusion mellem Ementor og Eterra i 2003 - for CEO Finn Hindkjær Pedersen.
o Udnævnt til underdirektør 2003 og i 2004 sammen med CFO prokura til på koncernens vegne at tegne det danske selskab
o Direktionsassistance i bred forstand, herunder tværorganisatoriske opgaver for direktionen, bl.a. tunge økonomi-, personale- og procesrelaterede opgaver for CEO og CFO.
o Aktiv deltagelse i virksomhedsopkøb, fusioner, divisionering, udskillelser og frasalg, herunder juridiske og økonomiske formalia samt ansættelser, omplaceringer og afskedigelser samt aktiv forandringsledelse i forbindelse med selskabsdannelse / omstrukturering
o Ansvar for ekstern PR
o Ansvar for intern kommunikation fra CEO/direktionen
o Ansvar for den juridiske funktion
o Ansvar for Administrationen
o Personaleledelse for primo ca. 20 medarbejdere.

Direktionsassistent

Merkantildata Danmark A/S

January 2000 - January 2005

Chefkonsulent og teamleader

Bording Purup A/S

February 1999 - February 2000

Chefkonsulent, teamleder

Bording Purup A/S

January 1999 - January 2000

o Opstart af digital print som nyt forretningsområde i grafisk off set-baseret virksomhed
o Support til traditionel salgsstyrke og opsøgende salg af nye løsninger til nye segmenter
o Udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmateriale til kundepræsentationer
o Personaleledelse (8 sælgere), herunder budgetlægning og sælgertræning
o Kunde- og branchesegmentering, ændring af salgsdistrikter for teamets sælgere
o Modernisering af sælgernes værktøjer – fx visualisering af AS-400 budgettal til Excel-grafer. Markant stigende team-omsætning i perioden.

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

Waterfront Communications A/S

March 1997 - January 1999

Projektleder

Waterfront Communications A/S

January 1997 - January 1999

o Fokus på medicinal, auto og byggeri
o Ledelsesrådgivning – specielt kommunikation, salg, lobbyisme og strategi
o Projektledelse og konsulentopgaver (bl.a. produktlanceringer, mærkevareintroduktioner i DK, kommunikationsrådgivning – bl.a. i forbindelse med børsintroduktioner, fx Columbus IT-partner)
o Research samt udarbejdelse af oplæg til taler/foredrag, præsentationer, pressemeddelelser
o Konferenceplanlægning, gennemførelse og opfølgning
o Undervisning på interne og eksterne kurser (salg, kundeservice m.m.)
o Specialopgaver såsom rekruttering (lukket search) og eksterne direktions- og bestyrelsessekretariats¬opgaver (bl.a. for flere selskabers ledelse i Interdan bilimport).

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

Lindskov Management

July 1994 - February 1997

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

Lindskov Management

January 1994 - January 1997

o Ledelsesrådgivning – fokus på direktionsassistance
o Taler og præsentationer – intern og ekstern kommunikation for direktioner og bestyrelser
o Markedsanalyser – research, udførelse og oplæg til præsentationer bl.a. om intro af nye produkter og services
o Tilfredshedsanalyser (kunder, leverandører, medarbejdere)
o Kurser og træning (forretningsanalyser, forretningsplaner, kundeservice, kvalitet m.m.)
o Større, egne kunder: Superbyg (Danske Trælast), Hünnebeck, Bording Purup m.fl.
o Free lance-opgaver for bl.a. Heimburger Reklamebureau og Waterfront Communications

Marketing produktchef og Business Manager, ODS Nordic

Xerox

March 1993 - June 1994

Marketing produktchef

Rank Xerox A/S

March 1993 - June 1994

o Ansvar for laser printere op til 20 ppm, prof. s/h scannere, s/h kopimaskiner op til 14 cpm, farvekopimaskiner (bl.a. dansk introduktion af Fiery), termo- og lasertelefax, XNS
o Produktlancering, herunder produktpositionering, prisfastsættelse og konkurrent¬sammenligninger, samarbejde med tekniske produktchefer og sælgertræning
o Markedsføringskampagner og salgssupport
o Udarbejdelse af oplæg for ændret salgskanalstrategi
o Deltagelse i audit, der førte til opnåelse af Dansk Kvalitetspris 1993

Chefkonsulent

Quotim a/s

January 1990 - January 1993

Ledelses- og kommunikationsrådgiver

LINDSKOV

November 1990 - November 1990

Professionelt bestyrelsesarbejde
Bestyrelses- og direktionsrådgivning
Public Affairs
Public Relations
Konferencer, workshops og 1:1-sparring
Foredrag

Chefkonsulent

Quotim a/s

January 1990 - January 1993

o Indirekte salg til entreprenører i form af information om løsninger til konstruktions¬forbedringer (betonadditiver som plast og stålfibre, overfladebehandlinger som maling, epoxy samt membran¬systemer) via opsøgende dialog med toneangivende arkitekter og rådgivende ingeniører
o Initieret drejning af afsætningskanal fra direkte salg til entreprenører over til salg via grossist (bl.a. Danske Trælast og Hünnebeck)
o Support til svenske og finske underforhandlere. Kontakt med tyske og amerikanske producenter.

Informationssekretær

Europaparlamentet

September 1988 - September 1990

Informationssekretær

Europa-parlamentet

January 1988 - January 1990

o Personlig assistent for Lars Poulsen, medlem af Europaparlamentet, senere stifter og leder af Waterfront Communications A/S
o Research samt udarbejdelse af oplæg til taler/foredrag, præsentationer, pressemeddelelser
o Varetagelse af kontakt mellem medlemmet og parlamentets embedsmænd, den danske daværende Schlüter-regering, de danske konservative foreninger og organisationer
o Møde- og rejseplanlægning.

Salgskonsulent

Christian Bruhn A/S (Canon Danmark)

August 1985 - August 1988

Key Account Manager

Christian Bruhn A/S

August 1985 - January 1988

o Opsøgende og koordineret salg af kopimaskiner til koncerner og offentlige virksomheder. Dokumenterede salgsresultater i form af fx opnåelse af Europæisk Top 3 sælgerstatus (1987).

Salgsassistent og førstemand

Fona Radio A/S

June 1982 - August 1985

Førstemand

Fona Radio A/S

June 1982 - August 1985

o Personaleledelse, salgsbudgetter, lagerstyring og butiksindretning
o Deltagelse i opstart af nye forretningsområder (computerkæde samt senere discountkæde, der blev forløberne for Electric City)
o Salg af audio/videoudstyr til private.

Ildsjæl

Det Konservative Folkeparti

From January 1977

Medlem

Det Konservative Folkeparti

July 1977 - July 1977

Byrådsmedlem Roskilde kommune

Qualifications & Certifications

HMX

Radiofaghandlerskolen/Roskilde Handelsskole

Radiofaghandlereksamen (HMX), Teknisk Skole Ringsted

Studentereksamen

Himmelev Gymnasium

Himmelev Gymnasium

Folkeskolen

Gadstrup Skole

Handelsmedhjælpereksamen (HMX), Roskilde Handelsskole

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?