Korczynska - Graphic Designer - Kielce, Poland

Joanna Korczynska

Kielce, Poland

Services

Graphic Designer

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Work History

Artist - Fine Art, Painter, Illustrator, graphic

January 2006 - January 2006

Freelance Artist

Projects

Praca Magisterska

Joanna Korczyńska

Mechaniczne zwierzęta i ludzkie cyborgi w sztuce na wybranych przykładach

Wybrałam ten temat, ponieważ cyborgi to nie tylko świat sciente – ficton. Koncepcja maszyny jako przedłużenia ludzkich członków czy też protezy człowieka jest mocno zakorzeniona w historii. Przykładów jest wiele. Jednym z nich jest, że Heron z Aleksandrii zapamiętany został jako sławny konstruktor mechanicznych zabawek imitujących bogów i ludzi. Były to mechanizmy napędzane przez spadającą wodę, ciepło, ciśnienie atomosferyczne, a nawet parę wodną.
Paradoks na ruchu pozbawionym życia absorbował w kolejnych epokach. Poszukiwano obrazu piękna maszyn.
I tak w kulturze i sztuce współczesnej jest to bardzo popularny temat. Cyborgizacja ujawnia się na różnych płaszczyznach. Rafał Boettner – Łubowski w swojej pracy umieszczonej w „Klan cyborgów. Mariaż człowieka z technologią” pt. „Figury mechanomorficzne w przestrzeni malarstwa i rzeźby XX wieku” pisze: „Tak naprawdę figury mechanomorficzne traktować można jako swoiste „hybrydy”, łączące elementy „organiczne”, ale również i zwierzęce, z detalami czy pierwiastkami mechanicznej maszynerii. W tym nieco szerszym ujęciu, takie a nie inne pojmowanie figur mechanomorficznych koresponduje z rozumieniem samej figury jako malarskiego bądź rzeźbiarskiego wyobrażenia postaci ludzkiej czy zwierzęcej w określonym dziele sztuki.”
Wynaturzone postacie ze świata fantasy odradzają się w sztuce wysokiej, są nie tylko przekazem kultury

HALLOWEEN - DARK NIGHT OF ART

Vibe gallery had a pleasure to invited everyone to an art sabbath - night full of fog and darkness, performance, fine art, theater,dance and music.
Trispace Gallery, 27 October 2012

Press

Art Magazine

Exhibition: POLISH ARTISTS in LONDON

26 February 2012, Jazz Cafe POSK 238-246 King Street, Hammersmith, W6 0RF London

Event of International Woman Days

Report from the event:
http://babskilondyn.pl/?p=371

Exhibition

27.01-3.03.2012
Kielecka Szkoła Linorytu

Competition exhibition Artists and Designers

Przedwiośnie 34, BWA Kielce, 2011

Group exhibition of graphic designers

Kielce School of linocut,,
Atut Gallery, Końskie, September 2011

Press

Daily Magazine

Portfolio book

Collection works of art

PRESENCE / ABSENCE

Six images were made ​​linocut technique.

Qualifications & Certifications

Institute of Fine Arts - UJK Kielce

Zespół Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego

Zespół Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego

UJK

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Sztuk Pięknych

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?