Marynyak - Air Force Officer - Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Kateryna Marynyak

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Services

Air Force Officer

Work History

Wykształcenie

-2014 Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, program magisterski,
specializacja Kaukaz

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych

Praktyki w komórkach organizacijnych Kancelarii Sejmu
• Uczestnictwo w pracach komisjii sejmowych pod kierunkiem i opieką posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
• Udział w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

European Voluntary Service (Program Unii Europejskiej)
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, biuro w Warszawie
Lipec 2010 - Styczeń 2011

• Pomoc przy organizacji wizyt studijnych dla grup ukraińskich
• Tłumaczenie tekstów (angielski, polski, rosyjski)
• Przygotowywanie regularnych przeglądów mediów ukraińskich pod kątem ogólnej
sytuacji politycznej na Ukrainie
• Pomoc przy organizacji Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej konferencji "Ukraina 2010+"

Kerownik ośrodka dla dzieci i młodzieży "Centrum Młodzieżowe", Równe (Ukraina)
Październik 2008 - czerwiec 2010
• Wypracowywanie i wprowadzenie pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży
• Funkcje administracyjne ośrodku

Szkolenia

Szkolenie "Kreatywne liderzy - zarządanie NGO".

Marzec

Międzynarodowa konwencja młodzieżowa "Dialog międzykulturalny. Prawa
człowieka".

Sierpień

Międzynarodowa Konwencja Młodzieżowa " Odpowiedzialne obywatele - aktywne
obywatele".

Sierpień

Zimowa Szkoła Praw Człowieka

Moskwa, Rosja (Luty

Doświadczenie zawodowe
Prywatna Spółka Akcyjna "Black Red White Kijów" - asystentka prezesa zarządu
(Październik, 2011 - Wrzesień 2012)
• Prowadzenie kancelarii i administracji biura
• Organizacja, przygotowanie oraz pomoc w przeprowadzeniu spotkań
• Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym
• Tłumaczenie tekstów (angielski, polski, rosyjski)
• Przygotowywanie korespondencji firmy
• Organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych

Fundusz Wsparcia Demokracji

Ambasady Stanów Zjędnoczonych na Ukrainie (Program grantowy)
Koordynator projektu "Wpływowe samorządy studeckie - wpływowa wspóleczność
studecka" Równe (Ukraina), wrzesień 2007 - maj 2008
• Wypracowywanie i organizacja działalności studenckiej (szkolenia, spotkania, akcje w
ramach proektu )
• Działania PRowe i przygotowanie raportów o przebiegu projektu
• Udział w konferencjach i spotkaniach w ramach projektu

Znajomość języków

Ukraiński: jęz. ojczysty
Polski, Angielski, Rosyjski: biegły

Hobby i zainteresowania:
- pływanie, czytanie, podróże

Nagrody i wyróżnienia:

Order Gwardii Rewolucji

za działalność podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.

Referencje
Jan Pikło (dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI)
email: jp@pauci.pl; tel.: (+4822) 6261610


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego

wydział Stosunków Międzynarodowych,
licencjat, specjalizacja politologia, język angielski

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?