Grycmacher - Biotechnologist - Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland

Katarzyna Grycmacher

Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland

Services

Biotechnologist

Work History

Uniwersytet Warmińsko

-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii i Biotechnologii - kierunek Biotechnologia,
specjalność biotechnologia molekularna zwierząt, studia
magisterskie, stacjonarne.

2008 - 2011 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii - kierunek Biotechnologia, studia licencjackie,
stacjonarne.


••Doświadczenie zawodowe

09/2013 - nadal Zakład Mechanizmów Działania Hormonów w Instytucie Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Stanowisko: stażystka

Obowiązki służbowe:

- oznaczanie zawartości hormonów i prostaglandyn metodą RIA i EIA,
- izolacja i hodowla komórek in vitro,
- analiza Western blot,
- izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych.
11/2012 - 08/2013 Restauracja Sioux w Olsztynie

Stanowisko: kierownik zmiany

Obowiązki służbowe:

- nadzorowanie pracy zespołu zgodnie ze standardami firmy,
- szkolenie pracowników w zakresie komunikacji, obsługi klienta,
- organizacja pracy restauracji,
- kontrola standardów i jakości świadczonych usług zgodnie ze
scenariuszem wizyt Tajemniczego Klienta,
- optymalizacja kosztów i zarządzanie budżetem placówki,
- przygotowywanie raportów dziennych.


07/2010 - 10/2012 Kelnerka w restauracji Hammurabi w Olsztynie


••Znajomość języków obcych

Angielski: dobra znajomość w mowie i piśmie


••Dodatkowe umiejętności

- umiejętność efektywnego zarządzania pracą zespołu pod presją czasu,
- uczestnictwo w szkoleniach o budowaniu autorytetu lidera i delegowaniu zadań,
- znajomość programu gastronomicznego Gastro POS,
- obsługa bazy danych NCBI,
- obsługa komputera: pakiet Microsoft Office,
- znajomość metody FISH, obsługa mikroskopu fluorescencyjnego i programów LUCIA
Cytogenetics ver. 2.0. i MultiScan z oprogramowaniem Karyotype (praca magisterska pt.:
"Dystrybucja sekwencji 5S rDNA w kariotypie uklei Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758) (Teleostei,
Cyprinidae) z jeziora Kortowskiego"),
- prawo jazdy kat. B.


••Zainteresowanie i hobby

-...

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?