Rossouw - Personal Assistant - Pretoria, GP, South Africa

Karin Rossouw

Pretoria, GP, South Africa

Services

Personal Assistant

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Summary:

I was a PA for the Production Manager at SPIFF Investments (Pty) Ltd in Naboomspruit. Part of my duties was to assist the manager with his daily tasks. We used to take orders from Checkers, Shoprite and Pick 'n Pay and Spar meat markets and various butcheries for chicken delivery. (We used to slaughter about 15 000 chickens a day for these orders) I also used to take messages, and make appointments for the Production Manager and help him with organising the year end function. I was the contact between the different butcheries managers regarding any quiries arising the delivery of there orders.

Work History

Takbestuurder bystaan

Diensaanvaarding

February 2008 - December 2013

01 / 02 / 2008 - 05 / 12 / 2013

My daaglikse take behels die volgende:

Verhuring van sleepwaens aan besighede en publiek. Fakturering op Pastel gedoen. Daaglikse opkas / balansering van alle transaksies gedoen en die opsomming van transaksies met gelde deur te gee aan Hoofkantoor.

Bywerk van verskillende statestieke en maandeliks deur te gee aan Hoofkantoor.

Oudit op alle transaksies gedoen, invordering van alle gelde nog uitstaande op transaksies en sorteer in nommervolgorde.

Voorraad opnames gedoen en bestel van voorraad vanaf Hoofkantoor, soos spaarbande, gereedskap, skryfbehoeftes en klerasie vir personeel.

Neem van notules by vergaderings. Algemene korrespondensie / navrae tussen Hoofkantoor en die Tak. Telefoniese navrae.

Inspeksies op sleepwaens, daaglikse kontrolering van sleepwaens, bande en wielsleutels en getalle deurgee aan Hoofkantoor.

Takbestuurder bystaan met sy daaglikse pligte, waargeneem as takbestuurder, wanneer takbestuurder af of op verlof is. Afgelos in Hoofkantoor waar ek die daaglikse omset van alle takke moes balanseer en bank.

-oOo-


Tydelike Posisies (Afloswerk)

Werkgewer: Broodblik - Naboomspruit
Pos beklee: Bestuur van besigheid / winkel

Diensaanvaarding

June 2003 - November 2007

My daaglikse take behels die volgende:

Die neem van telefoniese bestellings (Telesales) asook van fakse vir die slag van hoenders.

Algemene kantoor administrasie en behulpsaam wees met alle daaglikse take van die Produkbestuurder.

Die skryf en uitwerk van Slagstaat vir die daaglikse slagting van bestellings vir die volgende dag se aflewering.

Telefoniese navrae i.v.m. die produk asook hantering van publieke klagtes.


-oOo-


Werkgewer: TRAILARENT (PTY) Ltd
Afdeling: Centurion Tak
Pos beklee: Verhuringsbestuurder

Die bestuur van die winkel

Diensaanvaarding

From May 2002

Mei 2002 - tot met diensaanvaarding by Spif Beleggings


Ek los slegs deeltyds daar af soos wanneer die eienaar met verlof gaan en of nie daar kan wees nie a.g.v. persoonlike redes.

My pos behels die volgende:

Die bestuur van die winkel: verkope. Om bestellings te neem vir tuisgebak, en om bestellings te plaas by die verskaffers en te reël vir die betaling.

-oOo-


Werkgewer: Wonderland Kleuterskool - Naboomspruit
Pos beklee: Administratiewe Beampte

Diensaanvaarding

tot met diensaanvaarding by Spif Beleggings

Ek los slegs deeltyds daar af as die skool my nodig het, soos wanneer 'n personeellid met verlof of siekverlof is.

My pos behels die volgende:

Die kleuterskool oop te sluit, ontvang van die kleuters en toesig te hou totdat die ander personeel aanmeld vir diens.

Ontvang skoolgelde en uitreik van kwitansies. Die inbetaling van die kontant by die bank.

-oOo-


Werkgewer: OBARO Brandstof Depot - Naboomspruit
Pos beklee: Kassiere

Bestuurder

Diensaanvaarding

From September 2002

September 2002
Ek los slegs deeltyds daar af.

My pos het die volgende behels:

Die brandstof, diesel, parafien en olie transaksies se verkope word op 'n rekenaar ingesleutel en kwitansies word uitgedruk vir die verkope.

Ontvang geld vir die transaksies se verkope en aan die einde van die dag moet die geld balanseer met die dag se verkope.

Verwysings
Bestuurder: Vervoer seksie
S.A. Poskantoor Bpk
Witspos
Ormonde
(011) 496 2333

Mej Karin van der Merwe
Broodblik
(014) 743 2028

Mev Susan Bronkhorst (Hoof )
Wonderland Kleuterskool
(014) 743 0774

Mev Annelie Pretorius
Obaro
(014) 743 3403

Spif Beleggings: Naboomspruit
Besturende Direkteur:
Kevin Traviss
(014) 743 1035
083 380 0164

Trailarent (Pty) Ltd
Takbestuurder
Hennie Fourie
082 727 6030


Persoonlikheid
Ek is 'n hardwerkende, lojale en betroubare persoon. Dit is vir my altyd 'n uitdaging om iets nuuts aan te pak en te leer en 'n sukses daarvan te maak. Ek kan opdragte stiptelik en met ywer deurvoer en dit suksesvol en met trots afhandel.

Ek is 'n Christen wat my geloof met ywer uitleef en stel hoë standaarde aan myself en my kollegas.


-oOo-

Qualifications & Certifications

Hoërskool Gelofte, Pinetown

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?