Rezai - Psychology Lecturer - Amersfoort, UT, Netherlands

Karim Rezai

Amersfoort, UT, Netherlands

Services

Psychology Lecturer

Summary:

I have taught in different sub-discipline of psychology, such as developmental, clinical psychology and psychological interviewing and diagnosis according to DSM-5. I am also proficient in various methods such problem, personal and environmental methods. I mastered the basic therapies such as cognitive and behavioral therapies. I am potent also the different thereoriees such as humanistic, behavioural, psychoanalytic, bio-psychosocial Model, et c.

Work History

speaker

studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Werkzaam bij SBO (studiecentrum voor Bedrijf en Overheid) voor 4 uur.
• Het verzorgen van congressen op het gebied van zorg en welzijn
• Het verzorgen van workshops op het gebied van onderwijs

gastdocent

hogeschool Inholland, sociale studies

As guest lecturer, the social studies, such as social work, Social pedagogical assistance, social cultural education and tourism manegment

research about the psychosocial effects of Alopecia.

opdracht van Alopecia patiëntenvereniging & universiteit van Nijmegen

I am a researcher and doing a research

child and youth coach with special needs like ADD, autism and attention

Mayahi consultancy

(eigen bedrijf), 18 uur
Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining kinderen/jeugd, begeleiden van kinderen met speciale zorg zoals ADHD, autisme, opvoedingsondersteuning, hoogbegaafde kinderen en volwassenen etc.

docent, taken o.a

hogeschool Avans

Ik ben van 2006 t/m 2012 genoemd tot een van de meest geïnspireerde docenten
• onderwijsuitvoering:
1. ontwikkelingspsychologie 1ste jaar
2. psychologie 2de jaar
3. ethische dilemma's 3e jaar MWD
4. ggz-agoog 2de jaar
5. filosofie 1ste jaar
6. sociologie 1ste jaar
7. organisatiekunde 1ste jaar
8. interculturele communicatie 1ste jaar
9. afstudeerbegeleiding 4de jaar
10. agogiek 2de jaar
11. studieloopbaanbegeleiding 3 de jaar
12. methodiekvakken MWD 2de en 3de jaar
13. stagebegeleiding 3de jaar MWD
14. onderzoekvaardigheden 1ste, 2de en 4de jaar
15 supervisie
16 klinische psychologie

• onderwijsactiviteiten:
1. accreditatiewerkzaamheden
2. voorlichtingsavonden- en opendagen
3. begeleiden van nieuwe collega's + intervisie (mentor)

therapist and coach for child and youth with special need like ADD, Autism and similar attention and learning disability

consulting bureau Startt

Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining kinderen/jeugd, begeleiden van kinderen met speciale zorg zoals ADHD, autisme, opvoedingsondersteuning, hoogbegaafde kinderen

bedrijfsmaatschappelijk werker

Maatschappelijke Dienst Defensie

(burger) regio zuid te Eindhoven, taken o.a.:
• kortdurende psychosociale hulp
• het schrijven van onderzoeksrapportage
• terugkeergesprekken
• voorzitten van SMO
• coördinerende taken

docent, taken

SPH

onderwijsontwikkeling
• onderwijsuitvoering
• supervisie
• pedagogiek
• mentoraat 1e en 2e jaar voltijd
• studieloopbaanbegeleiding 1ste en 2de jaar
• antropologie
• organisatiekunde en beleid 4de jaar
• stagebegeleiding 1e en 2e jaar voltijd
• het begeleiden van afstudeerprojecten deeltijd en voltijd
• interculturalisatie (medeontwikkelaar)

child and youth social worker

Bureau ambulante Jeugdzorg

taken:
• ambulante begeleiding
• deelname casusbespreking
• coördinerdende taken
• taken
• voorzitten eerste lijnse hulpverlingsoverleg
• gezinsbegeleding van kinderen tussen 0 t/m 18 jaar
• het voorzitten van multidiscilainr overleg

child youth social worker

Stichting

als gezinsvoogd/jeugdbeschermer, taken:
• het bijwonen van OTS- en voogdijrechtszaken
• het geven van ondersteuning in het kader van opvoeding
• het uitstippelen van hulpverlening
• rapportage in het kader van OTS en voogdijzaken
• het voorzitten van multidisciplinair overleg
• het bieden van nazorg

psychosocial service in all area's

Algemeen Maatschappelijk Werk

taken:
• schuldhulpverlening
• psychosociale hulpverlening
• het organiseren van groepsbijeenkomsten
• begeleiden en inwerken van vrijwilligers
• coördinator

stage gelopen

AZC Almelo en Vluchtelingenwerk Oldenzaal

, taken:
• huisvesting
• het afnemen van intakegesprekken
• rapporteren
• coördinator
'88 t/m'91 rondgetrokken en gewerkt in Europa

Sedert september '91 in Nederland wonend

Qualifications & Certifications

psychologie

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening hogeschool te Enschede

biology and specialty such as behavioral biology

universiteit Teheran

Ahwaz

basisschool

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?