Łupinowicz - Russian Speaker - Warsaw, Poland

Julia Łupinowicz

Warsaw, Poland

Services

Russian Speaker

Summary:

I am native speaker in Russian

Work History

post graduate student

Doktorantka

October 2012 - October 2013

Polska Akademia Nauk, Instytut filizofii i socjologii

assistant

TrustOffice

From June 2012

biuro obsługi cudzoziemców (karty pobytu,
wizy, zaproszenia turystyczne, zezwolenia na pracę i t.d)


Znajomość języków:
1) Białoruski, rosyjski - native speaker,
2) English - bardzo dobrze,
3) Polski - biegła


Certyfikaty i kusry:
1) FCE (First Cambridge Exam) -International House in Minsk (2006)
2) Kurs języka polskiego - Instytut Polski w Mińsku (2006 - 2008)

student

Uniwersytet Warszawski

October 2010 - July 2012

(stypendystka Fundzuszu Wyszehradzkiego). Praca magisterska: Historia i rozwój muzealnictwa na terytorium Białorusi Zachodniej (1921 - 1939)

10/2009 - 07/2010
Doktorantka - stażysta
Uniwersytet Warszawski (stypendium Rządu Polskiego dla młodych naukowców)

British Council in Warsaw

4) Kurs pilota wycieczki - PTTK w Warszawie (licencja)


Opublikowałam 5 artykułów z zakresu muzealnictwa, kolekcjonerstwa, historii i historii sztuki.


Linki:
Profesor Ałła Kożinova
Białoruski Uniwersytet Państwowy
Zakład Językoznawstwa
Teoretycznego i Słowiańskiego
K. Marksa ul. 31, 220030, Mińsk,
E-mail: kozhinster@gmail.com

Profesor zw. Maria Poprzęcka

internship

Stażysta

From April 2009

(Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" )

student

Białoruski Uniwersytet Państwowy

November 2008 - November 2009

zaliczone kandydackie egzaminy z języka angielskiego i metodologii nauki (filozofia)

internship

Stażysta

From September 2008

Historyka-etnograficzny muzeum na wolnym powietrzu "Kizhi", Republika Karelia, Rosyjska Federacja

09/2002 - 07/2007 Studentka
Białoruski Uniwersytet Państwowy (Wydział Historyczny, specjalizacja - muzealnictwo, historia sztuki i etnologia)
Praca magisterska: Osoba T. Kościuszki w historycznej i kulturalnej spuściźnie świata (Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Polska i Białoruś)


Doświadczenie zawodowe:

Qualifications & Certifications

Warsaw University

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?