Dai Lingual

Dai Lingual

Dai Lingual locationPenarth, Bro Morgannwg

yn golygu darlledu a chyfieithu

edits, broadcasts, translates

see / gweler http://dailingual.wales

Dai Lingual Reviews

Dai Lingual Reviews


No reviews yet.

Dai Lingual


Click to rate:

Dai Lingual on Google Maps

Dai Lingual Location

16 Lewis Rd, Llandough, Penarth CF64 2LW, UK

Videos from Dai Lingual

Video Gallery

Services provided by Dai Lingual

Dai Lingual Services

Editor

Broadcaster

Translator

Musician

Cymro Cymraeg

Work history from Dai Lingual

Work History

Dai Lingual

Owner/ Perchennog

From April 2011 to present.

yn golygu, darlledu a chyfieithu edits, broadcasts, translates

Cardiff County Council

Swyddog Datblygu www.mym.co.uk

From September 2009 to present.

dilynwch @CylchCaerdydd ar twitter am wybodaeth bellach

The Research Unit

Freelance translator and researcher

From June 2008 to September 2008.

As part of their project on behalf on the Welsh Assembly on Social Enterprise, I was responsible for translating their letters to respondents from English to Welsh. Having also translated their questionnaire, I then interviewed the Welsh language respondents; as well interpreting the data for The Research Unit in my feedback to them.

Cardiff County Council

Primary School Teacher

From September 2008 to July 2009.

teaching all curriculum subjects across the Foundation Phase/KS1 and KS2.

Adlondoniant

Creative Director of Events

From July 2007 to October 2007.

Organised a fundraising event for the London Welsh School with chef Bryn Williams at his Primrose Hill restaurant Odette's that was featured live on S4C's flagship evening show Wedi 7. Also organised a follow-up interview for Bryn on BBC Radio Cymru the next day.

Northview Primary School

ICT Co-ordinator and member of the Senior Leadership Team

From September 2007 to April 2008.

Worked as a Year 5 Classroom Teacher before re-locating to Wales to give my family life the best start possible!

Life FM London

Radio Presenter

From July 2005 to March 2006.

I was invited to present a produce a weekly programme during their crucial FM RSL trial period that proved to be successful. The music and chat show was called "The Welsh Connection" and I gained media coverage for the station in The Western Mail and on S4C, who came down for a day to record a feature and interview me live on air.

High View Primary School

KS2 Teacher & Sports Co-ordinator

From September 2005 to July 2007.

Year 3 & Year 4 teacher High View Primary School, Battersea, London. [Completed my NQT year here]

Capita

Teacher

From January 2004 to September 2004.

Supply teaching in primary schools in Central London.

UBC Media Group

Media Liaison

From July 2004 to September 2004.

Worked on a freelance basis as a radio liaison for Unique Broadcast Company, Marylebone. This helped establish this broadcast company as a radio agency.

London Welsh School

Key Stage 2 teacher

From September 2004 to July 2005.

Key Stage 2 teacher & singing/music teacher

Capita

Teaching

From January 2003 to July 2009.

Primary school teacher / athro dosbarth

Coleg Prifysgol Cymru, Aberstwyth

Teacher training (PGCE)

From September 2002 to December 2003.

Welsh-medium teacher training; KS2 Primary with English, Welsh and Music specialisms.

Markettiers4dc

Media Liaison

From January 2000 to January 2002.

Write press releases, contact journalists

Markettiers 4dc

Media Liaison Manager

From June 2000 to July 2002.

I became manager of the radio team after a year working in a 'press officer' type role in the city, representing clients such as the The National Trust and IAMS, for which I was nominated for Best Radio Campaign at the Annual PR Awards. I also supervised the translating and recording of a Welsh language radio commercial with Philip Madoc.

The Cambrian News

Football reporter

From January 1998 to January 2000.

I was the main football reporter for the newspaper of West Wales after an approach based on my work presenting and producing the weekly Saturday night sports round-up show on Radio Ceredigion.

Radio Ceredigion

Cyflwynydd/Cynhyrchydd

From January 1997 to January 2000.

Head of Advertising Production

Projects

English language CV

CV in English

CV Cymraeg

‘Curriculum Vitæ’ Wyn Williams wyn.williams@dailingual.co.uk 02920 707 469 / 07964 684 820 Haf 2011 - presennol ‘Dai Lingual’ Cydlynaf waith Cynghrair Cymunedau Cymraeg (deuddydd yr wythnos). Ymchwil ar ran Ymchwil Beaufort / Llywodraeth Cymru. Trefnydd Gŵyl Ffrinj Caerdydd (gŵyl ymylol i Ŵyl ryngwladol WOMEX 2013). Trefnydd gweithgareddau ‘Pan Cymru’ i hybu cerddoriaeth draddodiadol Cymru; ar y cyd gyda chwmni Telesgop gweler www.youtube.com/PanWalesMusicCymru a http://panwalescymru.wordpress.com . Is-olygydd ar fywgraffiad Elystan Morgan. Is-olygydd i Wasg Prifysgol Cymru a Cambridge University Press. Cyfieithu gwaith Kant o’r Almaeneg i’r Gymraeg. Lleisio a golygu hysbysebion iaith Gymraeg i Radio Ceredigion. Medi 2009 – Mehefin 2013 Swyddog Datblygu i’r Mudiad Meithrin yng Nghaerdydd, gwaith oedd yn cynnwys cysylltu gyda chyfryngau lleol ar eu rhan. Ionawr 2009 - Medi 2009 Gweithio fel athro cyflenwi yn Ne-Ddwyrain Cymru. Medi 2008 - Rhagfyr 2008 Cytundeb o dymor fel athro dosbarth yn Ysgol Gynradd Grangetown; cyfeilio côr yr ysgol a dechrau clwb rygbi wythnosol. Ebrill 2008-Medi 2008 The Research Unit: gweithio fel cyfieithydd ac ymchwilydd ar ran Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd ar y prosiect ‘Cymunedau’n Gyntaf’. Mi roeddwn i’n gyfrifol am gyfieithu’r holiaduron a’r llythyron a danfonwyd at fentrau cymdeithasol yng Nghymru; yn ogystal â’r cyfweliadau, a dehongli eu hymatebion. Medi 2007 - Ebrill 2008 Athro Blwyddyn 5 a Chydlynydd Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiaduron Northview Primary School, Wembley. Gorffennaf 2007- Medi 2007 Cydlynydd ‘adLondoniant’ yn cydweithio â Bryn Williams o’r bwyty Odette’s yn Llundain: trefnu noson o adloniant i raglen Wedi 7. Medi 2005 - Gorffennaf 2007 High View Primary School, Battersea. Athro Cyfnod Allweddol 2. cydlynydd addysg gorfforol a dysgu Almaeneg (ail iaith). Tachwedd 2004 - Mawrth 2005 Cyflwynydd “The Welsh Connection” ar Life FM, Gogledd-Ddwyrain Llundain. Cefais fy ngwahodd i fod yn gyflwynydd i’r orsaf tra yr oedd ar drwydded tymor byr. Gyda fy nghefnogaeth a phrofiad blaenorol ceisiwyd yn llwyddiannus i ennill drwydded tymor hir FM i’r orsaf. Roedd fy rhaglen yn dod â blas o Gymru i’r orsaf ac yn llawn dop o gerddoriaeth a gwesteion Cymreig; a chafwyd adroddiadau cadarnhaol am y rhaglen yn y Western Mail ac eto ar S4C. Medi 2004 - Gorffennaf 2005 Ysgol Gymraeg Llundain : Athro plant 7-11, a dysgu canu a cherddoriaeth i’r holl ysgol. Dysgu Ffrangeg ail iaith. 2000-2002 Rheolwr cyfathrebu Markettiers4dc, Llundain : rheolwr y tîm radio / swyddog i’r wasg. Fy nghyfrifoldeb i oedd sicrhau gymaint â chyhoeddusrwydd a oedd yn bosib ar draws yr holl gyfryngau i fusnesau a mudiadau di-ri; gan gynnwys ‘NME Reading Leeds Festival’. Ges fy enwebu am wobr PRWeek am yr ymgyrch radio orau am lansiad y bwyd anifeiliaid anwes IAMS i Brydain Fawr. 1998-2000 Gohebydd pêl droed y Cambrian News yn Aberystwyth: ysgrifennais erthygl wythnosol yn seiliedig ar y cystadlaethau a thimau lleol. 1997-2000 Cynhyrchydd/cyflwynydd yn Radio Ceredigion. Dechreuais fel newyddiadurwr yn helpu i baratoi’r sgript iaith Gymraeg i ddarlledu ar y newyddon. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys cyflwyno rhaglenni yn Gymraeg a Saesneg a sgriptio hysbysebion yn ddwyieithog. Cynhyrchais a chyflwynais amryw o raglenni, gan gynnwys rhaglen fore “Cân y Ceiliog”. Yn ogystal, mi roeddwn i’n cyflwyno rhaglen wythnosol yn canolbwyntio ar ddiwylliant lleol Gorllewin Cymru “On The Coffee Table” a oedd yn gyfle i gwrdd a chyfweld ag awduron o Gymru. 1994- 1997 “Mancunion”. Ysgrifennu adolygiadau wythnosol ar gerddoriaeth gyfoes i bapur newydd Undeb Prifysgol Manceinion cyn golygu’r tudalennau chwaraeon yn fy mlwyddyn olaf. Addysg / Cymwysterau: 2005/06 Athro cynradd wedi cymhwyso’n llawn. 2003/4 TAR o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. 1994-97 Prifysgol Manceinion Saesneg & Ieithyddeg. 2:1 BA (ag anrhydedd) (40% o’r radd Ieithyddeg drwy gyfrwng Almaeneg) 1994 Ysgol Gyfun Penweddig. Lefel A : Saesneg A Cymraeg Iaith Gyntaf A Almaeneg B 1992 Ysgol Gyfun Penweddig. TGAU : 9 A gan gynnwys Saesneg, Cymraeg, Maths & Gwyddoniaeth, Cerdd B. Mwynhaf gerddoriaeth a chwaraeon; rwy’n canu’r piano a’r gitâr ac yn aelod o glwb cefnogwyr pêl droed Cymru. Rydw i’n rhugl yn y Gymraeg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu o’r radd flaenaf yn Saesneg hefyd. Diddordeb mawr mewn y cyfryngau cymdeithasol; diweddaraf dros 20,000 o ddilynwyr yn y Gymraeg, Saesneg, Almaeneg a Ffrangeg.

Dai Lingual on Twitter


Check mark

People who provide further details get 50% more responses.
Attach photos and files
See Quotes Skip
Are you sure that you want to leave?