Camera Sioned

Camera Sioned

Camera Sioned locationLlandaff, Cardiff

(10 Reviews)
Camera Sioned Reviews

Camera Sioned Reviews


Review of Camera Sioned by Annes Wyn Williams
5 Annes Wyn Williams

Cyfeillgar, di-lol a llynia hyfryd - diolch Sioned a Nia

Friendly, hassle free and beautiful photos, thanks Sioned & Nia

Review of Camera Sioned by Rhian Mair Jones
5 Rhian Mair Jones

Roedd y cwrs ffotograffiaeth i ddechreuwyr ddydd Sul diwethaf yn arbennig, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd - gwych! Byddwn i'n argymell y cwrs i unrhyw un sy'n awyddus i ddysgu sut i ddefnyddio'r camera'n gywir. Roedd Sioned mor gyfeillgar ac amyneddgar, ac roedd yn ddiwrnod llawn hwyl. Llawer o ddiolch i chi, Sioned!

Review of Camera Sioned by Esther Williams
5 Esther Williams

Roedd hi'n bleser cael Sioned a Nia yn cymryd lluniau priodas ni! Roedd y brofiad o garl luniau dyweddio cyn y dydd mawr wedi rhoi cyfle i ni ddod i nabod nhw a rhoi cyfle hefyd i ni esbonio pa fath o luniau licsen ni fael ar y dydd. Nath Sioned a Nia deithio i weld yr eglwys i cael symiad oflaen llaw o'r math o le oedd hi hefyd.

Rydym wrth ein bodd gyda'r lluniau a dwi wedi gael nifer o bobl yn sôn am y liwiau a sut nath ein ffotograffwyr cipio'r angylchoedd arbennig.

Review of Camera Sioned by Lowri Edwards
5 Lowri Edwards

Cawsom sesiwn wych efo Sioned yn tynnu lluniau o'n teulu ni - fe gymrodd ein merch 2 oed ati yn syth ac roedd hi'n fwy na hapus i neud be bynnag odd Sioned yn gofyn iddi ar gyfer y gwahanol shots! Do'n i ddim wedi meddwl cyn mynd yn union pa mor bwysig oedd cael ffotograffydd oedd yn siarad Cymraeg ond roedd gweld y berthynas rhwng y ddwy'n datblygu yn neud i mi sylweddoli ei fod o'n hollol hanfodol. Gwasanaeth penigamp a lluniau gwych ar y diwedd. Da ni'n hapus iawn. Diolch yn fawr!

Review of Camera Sioned by Catrin Wyn Edwards
5 Catrin Wyn Edwards

Tynnodd Sioned ein lluniau priodas a da ni (a'n teuluoedd a'n ffrindiau) wrth ein boddau gyda nhw. Mae hi wir yn dalentog! Llwyddodd dynnu lluniau ffantastig er gwaetha'r gwynt a'r glaw. Roedd Sioned yn broffesiynol drwy gydol y broses (trefnu o flaen llaw, ar y diwrnod ayyb.) ac hefyd yn berson hyfryd iawn. Y ffotograffydd delfrydol ar gyfer priodas. Nes i'm sylwi bod hi'n tynnu hanner y lluniau - felly mae'r lluniau naturiol iawn - yr union beth yr oedden ni eisiau. Diolch am bob dim, Sioned!

Review of Camera Sioned by Holly Evans
5 Holly Evans

Lluniau o'r teulu i drysori! SionedaNia yn fantastic gyda'r plant a helpu ni rhieni i ymlacio er mwyn joio y "shoot". Prisiau rhesymol hefyd.

Photos of the family to treasure! SionedaNia are great with the children and helped my husband & I to relax and enjoy the experience of a family photo shoot. Reasonable prices too.

Review of Camera Sioned by Carys Morgan Edwards
5 Carys Morgan Edwards

Ffotograffwyr a ffotograffau bendigedig! Cawsom wasanaeth gwych gan Sioned a Nia a wnaeth ymdrech arbennig i ddeall beth o'n ni eisiau o'n lluniau priodas. Ar y diwrnod, roedd popeth yn hwylus dros ben ac roedd pawb wedi ymlacio yn eu cwmni, a neb yn cael trafferth gwenu'n bert ar eu cais! Rydym wrth ein boddau â'r lluniau terfynol - diolch o galon!

Fantastic photographs and photographers!
Sioned and Nia made a huge effort to understand what we wanted from our wedding photos and did everything to make us feel comfortable before hand and during the day. Everyone enjoyed having their photo taken by them and were made to feel relaxed. We're over the moon with the photos - diolch yn fawr!

Review of Camera Sioned by Siwan Henderson
5 Siwan Henderson

Sesiwn gret a lluniau hyfryd gan Sioned, ni wrth ein bodd â'r delweddau! Daeth Sioned i'r tŷ i wneud sesiwn babi newydd gyda ni a fe wnaeth hi i ni i gyd deimlo'n hollol gyfforddus o'r funud gyntaf er nad ydyn ni yn bobl sy'n hoffi bod o flaen camera. Fe weithiodd Sioned yn gyflym ag yn hyblyg iawn o'n cwmpas ni gyda babi newydd a toddler i saethu llwyth o luniau naturiol ... a'r cwbl am bris rhesymol iawn.

We had a great newborn photo shoot with Sioned resulting in beautifully natural and intimate photos. Sioned made us all feel at ease instantly with her easygoing nature. She worked super quickly and flexibly around our baby and toddler. After the shoot we were sent a link with lots of high quality edited photos, all for a very reasonable price. We'd love to have another session with Sioned in future and wouldn't hesitate to recommend her.

Diolch yn fawr Sioned!

Review of Camera Sioned by Kirsty Marsh-Hyde
5 Kirsty Marsh-Hyde

Best wedding photographers you could ask for. Everyone still comments on the beauty of the photos and the 'invisibility' of the photographers on the day. Perffaith.

Review of Camera Sioned by Emily Rhianydd
5 Emily Rhianydd

We absolutely loved working with Sioned and Nia. They were so friendly and professional throughout the whole process, and put as at ease instantly. They captured moments of our wedding beautifully and we loved the natural shots they took when no one realised, as well as the more posed photographs. Would highly recommend them - they were more than happy to do whatever we asked while providing useful suggestions, too. They are lovely photographers who have given us some incredibly special images of our wedding. Thank you both very much! X

Camera Sioned


Click to rate:

Find companies like this!

Whatever your requirement, Bark will help you find local companies like Camera Sioned.
Just post your project to Bark and we'll find the most suitable companies for you.

Camera Sioned provides the following services:


Check mark

People who provide further details get 50% more responses.
Attach photos and files
See Quotes Skip
Are you sure that you want to leave?